Artikelindeks

 

 

Kære Jens!
Mange tak for en vældig hyggelig snak.
Her følger så i Word dokument mit "Gård nr.19 i Lovrup" med videre, Familien Wilsens familieoptegnelser og i PDF en efterslægtstavle over familien Schmidt, som jeg faldt over på PC-en, og som i hvert fald for noget af den går igen på din hjemmeside vedrørende Cornelius Schmidt.
Vedrørende gård nr.19, så bruger du blot det, du finder interessant, min oldemor og hendes søskende er jo på de første sider, din oldefar og hans halvsøskende er på de næste.
Hvorfor halvsøsteren dels optræder med forkert fødeår på gravstenen 1851/1852 dels som født i 1861 i Schmidt tavlen, kan jeg jo ikke forklare ved andet end fejlhuskning og fejllæsning, som jo er meget menneskeligt. Jeg kan finde flere gravsten her på vores kirkegård fra lidt ældre tid, hvor der er husket et år forkert hvad fødsel angår, dødsåret står jo som regel mere klart, når stenen skal bestilles.
Wilsen familien er oversat af en tysker til dansk ifølge Valdemar Eden, som ikke selv har set originalen, og der er lidt misforståelser og enkelte fejloversættelser, som jeg har tilladt mig at tilrette i de par sider, jeg har vedhæftet Gård nr.19, vedrørende børnene og deres familier. Der nævnes bl.a. en moster fru Muhlmann. Det er min oldemors- og din- ugifte søster, som jeg er ret sikker på var gift Mussmann / Musmann ifølge, hvad min far og hans søstre fortalte, at deres mor altid i Haderslev omtalte "stakkels onkel Mussmann", som var enkemand på det tidspunkt, men som jeg ellers ikke ved noget om. Mosteren var "ung pige" i Gram i 1860-ne og levende, da moderen døde i 1868, hvor præsten blot omtaler antal levende børn, men ikke hvor de boede.
Vi tales ved.