Artikelindeks

 

 "Kære Jens Theodor Cassøe!

Ved en tilfældighed, da jeg søgte på et bestemt navn på Google, dumpede jeg ned i dine diverse fortællinger fra Drengsted, som gav anledning til nogle fornøjelige timers læsning, ikke mindst din - desværre afdøde - fætter, Hans Christian Nørregaards betragtninger om sin tilværelse i Drengsted og omegn.
Det er jo det mærkelige ved Google, at der gemmer sig meget, som ofte ved en tilfældighed dukker op, også selv om jeg synes, at jeg i tidens løb har prøvet at afsøge diverse. Men jeg kan godt se, at der til stadighed sker en vis "fodring".
For nu at komme til sagen, så er din oldemor, Bodil Marie Andersdatter, gift med Christen Andersen Hansen Schmidt i Drengsted, søster til min oldemor, Anne Kjestine Andersdatter, gift med Johan Henrik Lorentzen på Gram, og siden jeg holdt med at praktisere som dyrlæge her i Spjald ved Ringkøbing for snart 15 år siden, har jeg ind imellem prøvet at renskrive og yderligere samle sammen alt det, som jeg gennem mange år har samlet sammen om både min fars sønderjyske og min mors mønske slægt, foruden min kones, så vore tre børn og syv børnebørn  ikke skulle være helt forfædreløse, og det har grebet sådan om sig, at jeg først nu for nogle uger siden gik igang med ovennævnte oldemors slægt, som jeg godt nok havde tilbage i 1600 årene i Lovrup i Døstrup, men ikke havde gjort særlig meget ved sidegrenene. Det har jeg så nu, og faldt altså i den forbindelse over dig, og derfor sender jeg dig det, som jeg indtil nu har samlet sammen.
Her er også et billede af vores fælles tip-oldemor fra Lovrup, og så har jeg tilladt mig at sætte fotoet af din oldemor ind også. Jeg havde håbet, at der måske også fandtes flere billeder af de øvrige søskende, men tilsyneladende ikke. Har du et bedre billede af din oldemor, vil jeg jo meget gerne have det. Jeg kan forstå, at det var din fætter i København, der havde det, jeg mener, at han oplyste et sted, at han havde en datter, som måske har billedet.
Jeg har blandt mange gamle sølvskeer fra Gram også en ske med Chr.A.Smith og B.M.Smith, Drengsted 1849 som givere på, og min oldefars initialer på bagsiden, hvilket han var meget omhyggelig med. Den er givet til den ældste datters fødsel i 1849. Det er jo det hyggelige ved sønderjysk sølvtøj, at giverne satte deres navne på, det er trods alt mere varigt end et visitkort! En anden ske er givet af fætteren Kristen Andersen Hansen og hustru i Lovrup i 1848 til mine oldeforældres bryllup. Min fars ældste kusine, født i 1875 og 25 år ældre end min far fortalte, at hendes bedsteforældre mindst een gang årligt kørte i hestevogn fra farveriet i Gram til Lovrup, og hun havde flere gange været med, når hun var i Gram. Hun blev næsten 90 og har givet mig mange oplysninger om navne til billederne i de tre familiealbum, som ingen andre i familien ville have, med billeder tilbage til 1865!
Jeg vedhæfter også vores familie fra min farmor og farfar og frem, taget ud af Lorentzen efterslægten, som er over min oldefar og hans seks søstre og som pt. fylder 225 A4 sider!.
Jeg håber, at du kan bruge det medsendte, og jeg vil da meget gerne have lidt tilføjelser og endelig også rettelser. (Jeg ermedlem af arkivet i Lovrup / Lis Schultz).
Med venlig hilsen
 
Johannes J. Lund (årgang 1941)"