Artikelindeks

 

Tir 01-10-2019 23:21 fik jeg, som i kan se, ret sent på dagen denne meget overraskende mail fra Johannes J. Lund, Spjald (se mere respons) Det var en ret god oplevelse. 

Anledningen til henvendelsen var for at tilføre nye oplysninger til hjemmesiden og ikke midst for at give oplysninger om fælles interesse, idet hans mormor Anne Kierstine Andersdatter var halvsøster til min morfar Andreas Niels Theodor Nørregaard.

Kort fortalt hænger denne familiehistorie sammen på den måde, at min oldefar Andreas Nielsen Nørregaard, f. 20.7.1837, d. 25.6.1919, blev gift 13.10.1865 med Bodil Marie Andersdatter, f. 5.4.1824, d. 9.5.1897, som var blevet enke - efter ægtefællen Chresten Andersen Hansen Schmidt's død 26.2.1863 (f. 12.3.1806). De havde 6 fællesbørn, bl.a. Anne Kierstine Andersdatter og  Bodil Marie Andersdatter (min oldemor).

Min oldefar var lærer 1862-1892 ved den nyopførte skole i Drengsted beliggende overfor også ret nyopført af Chresten Andersen Hans Schmidt landbrugsejendom. Min Oldefar var ungkarl og på trods af aldersforskel og ret så mange børn at brødføde indgik han ægteskab med Bodil Marie Andersdatter, som var 13 år ældre. 

De fik en søn -  Andreas Niels Theodor Nørregaard (morfar) - som eneste fællesbarn og som endte med, at han blev arving til gården og som blev mit fødehjem.

 


 

 "Kære Jens Theodor Cassøe!

Ved en tilfældighed, da jeg søgte på et bestemt navn på Google, dumpede jeg ned i dine diverse fortællinger fra Drengsted, som gav anledning til nogle fornøjelige timers læsning, ikke mindst din - desværre afdøde - fætter, Hans Christian Nørregaards betragtninger om sin tilværelse i Drengsted og omegn.
Det er jo det mærkelige ved Google, at der gemmer sig meget, som ofte ved en tilfældighed dukker op, også selv om jeg synes, at jeg i tidens løb har prøvet at afsøge diverse. Men jeg kan godt se, at der til stadighed sker en vis "fodring".
For nu at komme til sagen, så er din oldemor, Bodil Marie Andersdatter, gift med Christen Andersen Hansen Schmidt i Drengsted, søster til min oldemor, Anne Kjestine Andersdatter, gift med Johan Henrik Lorentzen på Gram, og siden jeg holdt med at praktisere som dyrlæge her i Spjald ved Ringkøbing for snart 15 år siden, har jeg ind imellem prøvet at renskrive og yderligere samle sammen alt det, som jeg gennem mange år har samlet sammen om både min fars sønderjyske og min mors mønske slægt, foruden min kones, så vore tre børn og syv børnebørn  ikke skulle være helt forfædreløse, og det har grebet sådan om sig, at jeg først nu for nogle uger siden gik igang med ovennævnte oldemors slægt, som jeg godt nok havde tilbage i 1600 årene i Lovrup i Døstrup, men ikke havde gjort særlig meget ved sidegrenene. Det har jeg så nu, og faldt altså i den forbindelse over dig, og derfor sender jeg dig det, som jeg indtil nu har samlet sammen.
Her er også et billede af vores fælles tip-oldemor fra Lovrup, og så har jeg tilladt mig at sætte fotoet af din oldemor ind også. Jeg havde håbet, at der måske også fandtes flere billeder af de øvrige søskende, men tilsyneladende ikke. Har du et bedre billede af din oldemor, vil jeg jo meget gerne have det. Jeg kan forstå, at det var din fætter i København, der havde det, jeg mener, at han oplyste et sted, at han havde en datter, som måske har billedet.
Jeg har blandt mange gamle sølvskeer fra Gram også en ske med Chr.A.Smith og B.M.Smith, Drengsted 1849 som givere på, og min oldefars initialer på bagsiden, hvilket han var meget omhyggelig med. Den er givet til den ældste datters fødsel i 1849. Det er jo det hyggelige ved sønderjysk sølvtøj, at giverne satte deres navne på, det er trods alt mere varigt end et visitkort! En anden ske er givet af fætteren Kristen Andersen Hansen og hustru i Lovrup i 1848 til mine oldeforældres bryllup. Min fars ældste kusine, født i 1875 og 25 år ældre end min far fortalte, at hendes bedsteforældre mindst een gang årligt kørte i hestevogn fra farveriet i Gram til Lovrup, og hun havde flere gange været med, når hun var i Gram. Hun blev næsten 90 og har givet mig mange oplysninger om navne til billederne i de tre familiealbum, som ingen andre i familien ville have, med billeder tilbage til 1865!
Jeg vedhæfter også vores familie fra min farmor og farfar og frem, taget ud af Lorentzen efterslægten, som er over min oldefar og hans seks søstre og som pt. fylder 225 A4 sider!.
Jeg håber, at du kan bruge det medsendte, og jeg vil da meget gerne have lidt tilføjelser og endelig også rettelser. (Jeg ermedlem af arkivet i Lovrup / Lis Schultz).
Med venlig hilsen
 
Johannes J. Lund (årgang 1941)" 
 

                                                                      
  (Klik på højre hjørne og evt. F5)

 

 

 


 

 

 

 

Anne Kierstine Andersdatter   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Bodil Marie Andersdatter (Oldemor) 

 

 Andreas Nielsen Nørregaard (Oldefar)

 Andreas Niels Theodor Nørregaard (morfar)

Slægtsgården

 

 

 Drengsted skole 1900

 


 

Johannes Lund nævner i mailen, at han blandt mange gamle sølvskeer fra Gram også har en ske med Chr.A.Smith og B.M.Smith, Drengsted 1849 som givere på, og min oldefars initialer på bagsiden, hvilket han var meget omhyggelig med. Den er givet til den ældste datters fødsel i 1849. Det er jo det hyggelige ved sønderjysk sølvtøj, at giverne satte deres navne på, det er trods alt mere varigt end et visitkort! 

(Foto af begge skeer medsendt som vist)

  

 

  

Om den anden ske, fortæller Johannes, var givet af fætteren Kristen Andersen Hansen
og hustru i Lovrup i 1848 til mine oldeforældres bryllup.