Link familiefoto

Krogen 5 - Tømrerfirmaet. (Kilde Birgit og Jess)

1821 fæstes ejendommen (under Trøjborg gods) af Matthias Laustsen eller

1822 af Palle Laustsen.

Note: Ifølge "Indbyggerne i Døstrup Sogn 1845" byggende på bl.a. folketællingen dette år fæstes ejendommen 1822 af Palle Laustsen, - tilsyneladende ikke i familie med Matthias. Dette er muligvis ikke korrekt. Ifølge de originale fæstebreve fra Trøjborg (påstergninger 1847) fæstes Palle Laustsen til matrikel 16 og 17 i 1822 (henholdsvis Krogen + en nu nedbrudt går vest derfor, samt krogen 7).

Matthias Laustsen fæstede ifølge fæstebrev matrikel nr. 19.

Matthias Laustsen blev født i 1880 i Birkelev ved Vodder. Som ung søfarende, men gik i 1815 (efter Napolions-krigene) i land og slog sig ned som husmand i Drengsted. Han var gift 3 gange - hhv. i 1816, 1825 og 1833. Han døde 30-10-1852 i Drengsted og hans sidste hustru Inger døde sammesteds 09-12-1853.

I 1845 boede ud over Matthias Laustsen og hustruen Inger familien Christen Christensen, hustru og datter i ejendommen under lejemål.

Muligheden foreligger for, at familierne har byttet bopæl i den mellemliggende periode - 1822-1845 - idet Palle Laustsen, som det fremgår nedenfor, bor som aftægtsmand i Krogen 5 i 1860. En anden mulighed er, at påtegningen i 1847 på fæstebrevet blev byttet om. Findes det nok mest sandsynlige.

Palle Laustsen var født i Henne 1781, "husmand og daglejer". Fæstede i 1822 sine ejendomme af Trøjborg efter Christen Matthiesen. Han døde i 1860. Hustruen Marie Kirstine døde i Drengsted 19-08-1851. I ejendommen boede også i 1845 en anden familie til leje - Peder Christensen Nielsen Fyhn med hustru og 3 børn.

1855 købes ejendommen af Andreas Hansen Mikkelsen.

Note: Andreas Hansen Mikkelsen blev født i Nr. Sejerslev, Emmerlev, i 1829 (oppført som 31 år i 1860). "gift husfader og daglejer". Ejendommen formentlig købt 12-04-1855 efter handelsdokument af 26-10-1880. Ved folketælling 1860 boede da ovennævnte Palle Laustsen, 80 år, som aftægtsmand i samme ejendom.

Købstidspunktet stemmer overens med, at Trøjborg gods blev nedrevet 1854, og at fæstebrevene-/kontrakter dermed blev ophævet. 

1880 købes ejendommen af Knud Johannsen Knudsen.

Note: Knud Johannsen Knudsen blev født i Branderup 14-03-1840 og tilflyttede sognet 1864. Han var som sin far Niels Knudsen, Branderup, skrædder, men også betegnet som husmand. Han ses i 1872 fortsat opført som "indsidder" - dvs. lejer. Knud Johannsen Knudsen døde i Drengsted 23-09-1917.

Gift 1. gang 01-12-1864 med Cathrine Marie Thomen, f. i Emmerlev.Hun døde 1872. De fik mindst 2 børn - Niels og Christine Marie.

Gift 2. gang 19-05-1883 med Cecilie Christensen, f. i Aabenraa. Hun benævnes i snere folketælling "Sine". Hun døde 27-12-1940 i Drengsted. I dette ægteskab var mindst 5 børn - Carl Jepsen, f. i 1884, Marie Elisabeth, kaldet Lise, f. 1885, Steffen, f. 1896 - faldt i 1. Verdenskrig ved Somme i 1917, Jeppe Christian, f. 1889, og Anne Cathrine, f. 1893, føde 14 år gammel i 1907.

1920 købes - angiveligt 24-04-1920 - ejendommen af sønnen Jeppe Christian Knudsen.

Jeppe Christian Knudsen- deltog også i 1. Verdenskrig - i folketælling 1921 er hans opholdssted anført til 01-10-1918 i "Frankrig". Han var både uddannet som tømrer og -murer hos tømrerfirmaet Enemark, Døstrup. Han boede 1 1914 i Avnbøl, Ullerup sogn og i kirkebogen betegnet "Tischler" - snedker. Han var muligvis ansat hos sin storebror Steffen, som havde et byggefirma i Avnbøl.

Jeppe Christian Knudsen startede formentlig kort efter krigen selv tømrer-/byggerfirma på adressen i Drengsted. Drev samtidigt mindre landbrug - i arvesag 1926 nævnt "4 køer". Ejede tilsyneladende en del marker rundt omkring i Drengsted - ca. i 1950 nævnt ca. 8 ha. jord (iflg. sønnen Niels). I 1921 (iflg. folketælling) boede moderen Cecilie Christine på aftægt i huset. Hun døde 1940. Samtidigt boede en bror til Jeppe Christians 1. hustru Cecilie Marie også i huset. Han hed Chresten (el. Kristen) Erichsen, f. i Blans 1893, og som angivet til ophold i Amerika d. 01-10-1918. Han var murerlærling.

Jeppe Christian Knudsen blev gift 16-06-1914 1. gang i Ullerup Kirke med Cecilie Marie Erichsen, f. ?? i Blans. Han var tilsyneladende allerede indkaldt til tysk soldatertjeneste. De fik 4 børn - Jeppe Henrik, f. 1914 i Blans, Steffen, f. 1919, Kirstine, f. 1921, og Knud, f. 1923. Hustruen Cecilie døde 1924 i Drengsted.  

2. ægteskab blev indgået 1925/1926 med Jørgine Hansine Petersen, f. 1896 i Drengsted. I dette ægteskab kom 4 børn - Niels, f. 1927, Cecilie kld. Sille, f. 1929, Erik, f. 1931, og Aage f. i 1936. (Niels har oplyst, at han mener, at der blev født en pige før ham, som enten døde tidligt eller var dødfødt)

Niels boede hjemme og drev landbruget 1944 til 1952. Da var der både heste, køer og grise.

1960 ca. overtages tømrerfirmaet af ældste søn Jeppe Henrik Knudsen, men bygningerne først delvis blev overtagt frem til 1975 ved faderens død. 2. hustru Jørgine Hansine Pedersen flyttede herefter til Bredebro, hvor hun død i 1979.

1975 købes bygningerne i fuldt omfang af Jeppe Henrik Knudsen.

Jeppe Henrik Knudsen, f. 29-10-1914, blev gift 13-09-1940 Petra Mikkelsen, f. 11-04-1915. De fik 2 børn - Birgit, f. 1944, og Jeppe Christian, f. 1945. De bo

ede på ejendommen Krogen 1 - nyopført villa.

1975 indgik Jeppe Henrik Knudsen interressentskab med sønnen Jeppe Christian og indtil 1986, hvor sønnen overtog firmaet og alle bygninger. 

Jeppe Chr., f. 1945, arbejdede først i landbruget og indtil, at han blev uddannet som tømrer i perioden 1963-1967. Jeppe Chr. købte lærerboligen til nedlagte Drengsted skole og indrettede 2 lejligheder, hvoraf han selv flyttede ind i den største og boede der frem til 1987, hvor han flyttede til Krogen 5.

Jeppe var gift med Kjestine og de fik 3 børn - Henrik, f. 1969, Kent, f. 1976 og Sandra, f. 1983.

2007 (01-09) overtog sønnen Henrik tømrerfiramet. Han var blevet uddannet som tømrer i Bredebro. Han bor selv i Skærbæk, men driver firmaet fra adr.