Artikelindeks

Original udgave af gotisk håndskrevet slægtshistorie for fam. Andreas Petersen

En summarisk beretning skrevet med gotisk håndskrift engang i 1800-tallet af Andreas Petersens tipoldefars broders hustru, Anna Bothilde Winther. Det er en kort beretning om fødsler, vielser og dødsfald. Den originale version er også tilgængelig i en oversat udgave pdf format.

Beretningen starter med Jens Nielsen Jensen (1674-1729), der blev født på Rømø, nærmere betegnet i Tvismark d. 28. august 1674. Han overtog ejendommen i Krogen 11 i begyndelsen af 1700 tallet efter hans vielse med Maren Pedersdatter fra Nørre Skærbæk i 1699, der døde allerede i 1702, hvorefter han blev viet til Maren Larsdatter fra Gesing.

Herefter berettes om de skiftende generationer, der overtager fødegården på Krogen 11 og senere Drengstedvej 15

Du kan læse den originale beretning her (kræver man er lidt god til gotisk skrift).

 


 

Oversættele af slægtshistorien

Her kan du læse slægtshistorien i en oversat (transkriberet) udgave:

 

 


Anna Bothilde Winther (1829-1891)

Anna Bothilde Winther blev født i 1829 i Abterp, der ligger i Brede sogn og kom til Drengsted via giftemålet med Jens Nielsen Petersen, der i 1849 overtog slægtsgården på Krogen 11.  Efter hans tidlige død i 1865 blev hun gift anden gang i 1868 med Hans Detlev Poulsen, og de fik sønnen Jens Nielsen Poulsen, som blev en markant skikkelse i Drengsted og omegn, og som du kan læse mere om her.

Såvidt vides fik hun Anna Bothilde ingen børn i ægteskabet med Jens Nielsen Petersen, der iøvrigt var bror til Hans Peter Petersen (1823-1906). Hans Peter Petersen drev slgtsgården på Drengstedvej 15 i perioden 1876 - 1889; en gård som i dag drives af Hans Peter Petersens tipoldebarn Andreas Petersen.

Krogen 11 blev senere overtaget af Jens Mathiesen Andersen (1890-1985).

Vi kan altså her se at Andreas Petersens slægt tilbage i tiden har forbindelse til Jens Nielsen Poulsen, som på den anden side også har en slægtsrelation til Jens Mathiesen Andersens slægt. Jens Nielsen Poulsen (1869-1917) blev nemlig gift med Jens Mathiesen Andersens søster, Marie Christine Andersen.