Artikelindeks

Margrethe Nielsen og William Petersens liv i Marshalltown, Iowa, USA 1891 - 1962

Som tidligere nævnt emigrerede Margrethe og William til USA under den store udvandringsbølge. Mange i 1880'erne og 1890'erne søgte til Amerika for at skabe sig en bedre tilværelse, og det gjaldt også Margrethe og William. William emigrerede allerede i 1885, da han var 16 år gammel og boede i Marshalltown, Iowa. På et eller andet tidspunkt må de to have mødt hinanden, måske i forbindelse med at William har været på besøg hos familien i Slesvig-Holsten. Margrethe rejste til USA i 1891 og blev gift med William i Marshalltown d. 22. september 1898

Margrethes navn blev i Amerika ændret til Mary, så hun er anført i folketællinger og andre dokumenter fra det offentlige som Mary Petersen. William var ingeniør, hvilket man kan se af de to folketællinger fra hhv. 1905 og 1910.

1905-1910: Vi har fundet 2 folketællinger fra 1905 og 1910 i Marshalltown, hvor Mary og William er registreret. I 1910 boede de i Woodbury 407, Marshalltown, og der er desværre ikke angivet nogen børn. Mary var jo født i 1873 og William var født i 1869. Efter Williams død i 1919 boede hun sammen med sin bror Hans som beskrevet ovenfor under historien om Hans Knudsen Nielsen. Såvidt vides fik de en søn, men da han ikke er nævnt i folketællingen 1910 er det sandsynligt at han er død som barn eller ung.

 

Foto formentlig taget i Marshalltown, Iowa o. 1918. Fra venstre ukendt, Ditlev Bundegaard Nielsen, Hans Knudsen Nielsen,  ukendt men måske deres svoger William Petersen, sidst kan det være Hans og Ditlevs søstre Christine og Margrethe.

 8 amerika

 Kilder:

/1/ findagrave.com 

/2/ familysearch.org

/3/ www.libertyellisfoundation.com