Artikelindeks

Ditlev Bundegaard Nielsens liv i Marshalltown, Iowa, USA 1913 - 1964

Broderen Ditlev, nogle gange stavet Detlev, blev gift med Margaret, og boede, som sin bror i Marshalltown indtil sin død i 1964. Hustruen Margaret, der var født i 1885, døde i 1980, og begge ligger begravet på Riverside Cemetery i Marshalltown. Såvidt vides fik de ingen børn, der er ihvertfald ikke nævnt nogen i de 4 folketællinger 1920, 1925, 1930 og 1940.

Men vil vil forsøge at beskrive Ditlevs liv kronologisk baseret på folketællinger, militærdokumenter mv.

1913-22: Som tidligere nævnt ankommer Ditlev sammen med sin bror Hans, og 3 andre unge fra Drengsted og Ballum til Marshalltown i foråret 1913 efter en afrejse fra København d. 20. februar 1913. Den 12. september 1918 bliver han registreret i det amerikanske militær. På registreringskortet oplyses det at han er lastbilchauffør og bor i Marshalltown på Noble Street 204.

Han er på det tidspunkt gift med Margaret, så han er altså blevet gift i perioden 1913-1918.

Militær registreringskort USA 1918

Vi finder Ditlev i en folketælling d. 1. januar 1920. Han er stadig gift med Margaret og bor South 7th Street 10, Marshalltown, Iowa. Vi får oplyst at Margaret er blevet amerikansk statsborger i 1889, men oprindelig kommer fra Slesvig og har tysk som sit modersmål. Hun er et år yngre end Ditlev dvs. født i 1884. Ditlev arbejder som lastbilchauffør ved en lokal virksomhed, Western G. Mills.

Den 31. marts 1922 ansøger Ditlev om Amerikansk pas, umiddelbart efter at han er blevet amerikansk statsborger med det formål at rejse til Danmark for at besøge sine forældre.

Hans ansøgning om pas er vedlagt oplysninger om forældre og hvilket skib han han skal rejse ud med fra New York. Han vil besøge familie i Norge, forældrene i Danmark og familie i Tyskland, og vil rejse med skibet Hellig Olav d. 26. oktober 1922. Man får endvidere oplyst, at han emigrerede til USA og sejlede fra København d. 19. februar 1913 og opholdt sig fra 1913 til 1922  i hhv. Toledo og Marshalltown, Iowa og han blev amerikansk statsborger den 22. januar, 1922.

(NB! Det er højre side af ansøgningen. der vedrører Ditlev)

1925-42: Vi finder Ditlev og Margaret i en række folketællinger foretaget i Marshalltown, Iowa, USA i 1925, 1930 og 1940. I 1925 er de flyttet til South Center Street 1014 og her bor de også i 1930 - 1940. Der er ikke anført nogen børn i de 3 folketællinger, så Ditlev og Margaret har formentlig ikke fået børn. Ditlev var i 1930 "Supervisor" i industrien, der er kategoriseret som  "Refrigerator, Cars, Steam railroad".

 

Den 27. april 1942 skulle Ditlev udfylde et militær registreringskort mhp deltagelse i 2. verdenskrig.

  • Militær registreringskort USA 1942 mhp indkaldelse i 2. verdenskrig. I registreringskortet, der er underskrevet af ham selv får vi oplyst at Ditlev er 5' 9" (175 cm) høj og vejer 161 lb (73 kg). Har gråt hår, blå øjne og gullig lidt usund hud samt et ar på højre lår. Han er uden arbejde og 58 år gammel.og stadig gift med Margaret og bor på S. Center Street 1014 i Marshalltown.

Hvad der siden skete med Hans og Margaret vides ikke, men de blev boende i Marshalltown, formentlig på den samme adresse. Margaret døde i 1980 og Ditlev i 1964, og de ligger begge  begravet på Riverside Cemetery, Iowa.