Artikelindeks

 

Indledning

Den 28. februar 2015 modtog jeg en e-mail fra Ib Lykke Hansen, Vorbasse med følgende indhold:

"Da jeg er ret interesseret i slægtsforskning løb mine tænder i vand da jeg fik fingrene i nogle gamle fotoalbums efter min nu afdøde svigermor. På mange af disse er der lige noteret et par navne under eller bagpå billedet, men oplysningerne er som regel meget sparsomme.  Et billede har længe drillet mig, for bagpå billedet står der:  Jens Mathiesen Andersen imellem Hans og Ditlev". 

Men nu har jeg opdaget at i nederste højre hjørne står: Stanton, Jama.ia. Det var dette Stanton og ia der bragte mit ind på din hjemmeside og nu kunne jeg jo så læse historien om hvordan Jens, Hans og Ditlev tog til Iowa, og de har så besøgt fotografen i Stanton. 
Jeg har endnu ikke kunnet placere Jens Mathiesen Andersen i min samlevers slægtstræ, men det er klart at der må være en forbindelse siden billedet sidder blandt billeder af slægten fra Drengsted. Desuden tyder navnet Bundegaard Nielsen også på en forbindelse. 
Min samlevers oldeforældre var Peter Nielsen f. 30.07.1847 i Gesing, Skærbæk død 4.01.1923 i Drengsted gift med Marie Christine Nielsen, f. Bundegaard i Varming, Seem, Ribe den 21.06.1845 død 01.01.1932 i Drengsted. 
 
Jeg vedhæfter billedet af Hans, Jens og Ditlev fotograferet i Stanton, Iowa og du må frit bruge billedet hvis du har lyst.

Som et lille kuriosum og sidespring der ikke har noget med Drengsted at gøre, så kan jeg nævne at Marie havde en bror Jens Jacob Bundegaard som grundlagde Vejle Dampvæveri og denne Jens Jacob havde en søn Ejner Florentin Flach-Bundegaard som blev en stor fabrikant i København Og stiftede DIAF -dansk ingeniør og apparatfabrik. Deres bolig lille mølle på Christianshavn ejes nu af Nationalmuseet. Så selv om bedstefar/oldefar  kun var simpel skræddder i Roager, så kan man altså godt blive til noget stort."

 

Kommentar (red.): Det er bare skønt at kunne udveksle oplysninger, som har historisk betydning for begge sider. Vi har modtaget fotos, der var vedhæftet e-mailen fra Ib Lykke Hansen, på nogle af Jens Mathiesen Andersens rejsekammerater til Amerika.


 

Flugten til Amerika 

Her får I historien om 5 unge menneskers flugt til Amerika for at undgå tysk militærtjeneste under 1. verdenskrig. Historien starter med, at brødrene Hans Knudsen Nielsen og Ditlev Bundegaard Nielsen ikke ville indkaldes til militærtjeneste og deltage i 1. verdenskrig på tysk side. De var sønner af Peter Nielsen og Marie Christine Bundegaard i Drengsted. Deres forældre og søskende er beskrevet længere nede i artiklen. 

Hans, Ditlev og de andre 3 unge var danskere og følte sig som danskere, men var blevet tyskere efter krigen i 1864. For at undgå tysk militærtjeneste ville de afsted til Amerika, som så mange andre, og det lykkedes dem at slippe afsted i 1913 sammen med 3 andre unge fra Drengsted og Ballum. Ifølge passagerlisten på dampskibet Hellig Olav rejste Jens Mathiesen Andersen og Ditlev Bundegaard Nielsen fra København d. 20. februar 1913 og ankommer til New York d. 5. marts, 1913. Turen har altså varet ca. 14 dage. Herfra videre Marshalltown, Iowa.

Her er et link til en website, hvor I kan se fotos af Hellig Olav samt læse om emigranterne, der tog til USA med bla det norske dampskib Hellig Olav: http://www.norwayheritage.com.

hellig olav

 

Foto taget i Stanton, Iowa ca. 1913:  Hans Knudsen Nielsen (1888 - 1975 ),  Jens Mathiesen Andersen (1890-1985) og Ditlev Bundegaard Nielsen (1883 - 1964 )

jens mathiesen ditlev

 

Vi er så heldige med at have fundet en udklippet artikel (link til artiklen) fra et lokalt blad skrevet af Peter Bondegård Lautrup, Rødekro, som har skrevet artiklen på grundlag af en båndoptagelse af et interview med Jens Mathiesen Andersen i 1983, hvor han boede på aldershjemmet i Bredebro, og på det tidspunkt var 93 år gammel.

I interviewet/artiklen fortæller Jens Mathiesen Andersen om rejsen til Amerika, sammen med de 4 andre unge og deres ophold derovre, der kom til at vare 7 år. I interviewet fortalte han bla. at en søster til Hans og Ditlev havde været i Amerika for at besøge brødrene. Desværre oplyste han ikke navnet på søsteren, men nævnte blot, at have mødt hende i Ribe. Jens fortalte at Ditlev blev gift i Amerika og nævnte, at "de" havde travlt med at komme til hans bryllup. Det formodes, at den omtalte søster, der rejste til Amerika, kan være søsteren Christine Petrea Nielsen, men det vides ikke med sikkerhed. Der var nemlig ialt 3 søstre. 

Ligeledes fortalte han, at Hans deltog i krigen på Amerikansk side til trods for, at han kom fra tysk/preusisk område. Amerikanerne var nervøse for tyske spioner. Men lad os fortælle beretningen om de to brødre ud fra de oplysninger, det er lykkedes at finde om dem på nettet. Hør interviewet med Jens Mathiesen Andersen ved at gå til menupunktet:

Byhistorier->Interview med drengstedboere.

Læs artiklen baseret på interviewet ved at gå til menupunktet:

Slægtshistorier->Familiehistorier->Andersen, Jens Mathiesen - familiehistorie.


Hans Knudsen Nielsens liv i Marshalltown, Iowa, USA 1913 -1975

stoffers søn hans nielsenhans nielsen militære mindesten

(Foto af Hans K Nielsen vedhæftet Ib Hansens mail)

Det er naturligvis begrænset, hvad vi kan fortælle om Hans Knudsen Nielsens liv i USA, men nogle vigtige begivenheder kan vi dog finde frem til ved søgning i folketællinger, dødsregistre, militære registre mv. Vi har forsøgt at følge ham kronologisk vha dokumenterne.

1913: Som nævnt ankommer Hans Knudsen Nielsen til USA i 1913 til Marshalltown, Iowa. Han og de øvrige, der rejste til Amerika var både i Stanton, Toledo og Marshalltown, der alle er byer i staten Iowa, Stanton på kun 700 indbyggere, og oprindelig grundlagt af svenske indvandrere, Toledo på  2300 indb. og den større by Marshalltown på knap 28.000 indbyggere. Indbyggertallene er fra 2010, så i 1913 har der været væsentlig færre indbyggere. Hans og Ditlev har en søster Margrethe, der allerede i 1891 er emigreret til USA, hvor hun har giftet sig med en dansk ingeniør, William Petersen. Han var emigreret allerede i 1885 som 16 årig, og er formentlig taget derover sammen med forældre og søskende. Hans flytter ind hos søsteren Margrethe og hendes mand William og bor her til leje.

1917:  Hans blev registreret i det amerikanske militær allerede i 1917. Det oplyses på registreringskortet fra 1917, at Hans er af middelhøjde, lysbrunt hår, blå øjne, og at han er single altså ugift. 

1918-20: Hans bliver amerikansk statsborger d. 11. juni 1918 og ansøger d. 10. april 1920 om pas, da han vil besøge sine forældre i Danmark. Ansøgningen kan I se ved at klikke på linket nedenunder, der iøvrigt er underskrevet af Hans, så vi her har hans underskrift. I pasansøgningen anføres det, at han har været i Frankrig med hæren fra d. 12. august 1918 til 12. juni 1919 og således deltaget i 1. verdenskrig, hvilket stemmer overens med det Jens Mathiesen Andersen fortæller i interviewet fra 1983. Det oplyses også i pasansøgningen at Hans bor i Marshalltown. Endvidere oplyser han i ansøgningen, at han i alle 7 år fra 1913-1920 har boet i Marshalltown, Iowa og arbejder som tinner, hvilket er det engelske ord for en tinsmed. I ansøgningen anfører han, at han vil besøge forældrene i Danmark og rejse via New York og England til Danmark d. 3. juni 1920, desuden, at han vil returnere til USA inden 6 måneder..

1920-1930: I en folketælling foretaget den 1. januar 1920 kan vi se, at han bor hos søsteren Margrethe, der i USA bliver kaldt Mary. Hun er enke, da hendes mand William døde året før i 1919 kun 50 år gammel. Adressen er 105 S. Seventh Av.., Marshalltown, Marshall County, Iowa. Søsterens beskæftigelse er opført til "none" dvs. ingen. I folketællingen kan vi se at der også på S. Seventh Av. nr. 608 bor en anden dansk familie, Charles H. Hansen og hustru Ellen samt deres svigersøn Robert Bruce og deres datter Merrel Bruce.

 Vi finder Hans igen i en folketælling d. 1. januar 1925. Hans bor stadig sammen med sin søster, men de er nu flyttet til North Second Av. 65, Marshalltown, Iowa.

I folketællingen d. 1. januar 1930 er Hans og søsteren flyttet lidt ned ad gaden til North 2nd Av. 113, der er et hus ejet af Christoph M. Johannsen og hans kone Rosa. Mary arbejder som tjenestepige i huset og Hans bor til leje og arbejder som servicemand på en virksomhed, der laver vaskemaskiner.

Folketælling 1930 - Hans K. Nielsen

1940-42: I folketællingen d. 1. januar 1940  finder vi Hans og søsteren Mary igen. De bor stadig hos familien Johannsen på North 2nd Av. 113. Mary arbejder som tjenestepige og han er stadig servicemand i en virksomhed, der laver vaskemaskiner.
Vi får dog også at vide at Hans er krigsveteran.

På det militære registreringskort dateret d. 27. april 1942, oplyses det, at Hans er 5' 8" høj (173 cm), vejer 150 lbs (68 kg), har grå øjne, brunt hår og lys brun hud samt et ar på højre kind. Endvidere oplyses det, at han i 1942 var ansat hos Ryder Furniture Co. i Marshalltown, Iowa, formentlig som arbejder. Hans oplyser, at en Mrs. C. M. Johannsen North 2nd Av. 113 altid kender hans adresse. Christoph er 43 år og jævnaldrende med Hans og er, som Hans, født i Slesvig-Holsten. Hans kone Rosa er født i Iowa, men hendes mor er af tysk afstamning.

Hvad der derefter sker med Hans er usikkert, men Mary dør i 1962, og Hans blev såvidt vides ikke gift. Han var ihvertfald single i 1942, hvor han var 54 år gammel, så det er usandsynligt, at der skulle være nogen efterkommere efter ham. Han døde i 1975 og ligger begravet på Riverside Cemetery, samme sted som hans bror Ditlev og søster Mary. Gravstenen kan I se et foto af længere nede i artiklen.


Ditlev Bundegaard Nielsens liv i Marshalltown, Iowa, USA 1913 - 1964

Broderen Ditlev, nogle gange stavet Detlev, blev gift med Margaret, og boede, som sin bror i Marshalltown indtil sin død i 1964. Hustruen Margaret, der var født i 1885, døde i 1980, og begge ligger begravet på Riverside Cemetery i Marshalltown. Såvidt vides fik de ingen børn, der er ihvertfald ikke nævnt nogen i de 4 folketællinger 1920, 1925, 1930 og 1940.

Men vil vil forsøge at beskrive Ditlevs liv kronologisk baseret på folketællinger, militærdokumenter mv.

1913-22: Som tidligere nævnt ankommer Ditlev sammen med sin bror Hans, og 3 andre unge fra Drengsted og Ballum til Marshalltown i foråret 1913 efter en afrejse fra København d. 20. februar 1913. Den 12. september 1918 bliver han registreret i det amerikanske militær. På registreringskortet oplyses det at han er lastbilchauffør og bor i Marshalltown på Noble Street 204.

Han er på det tidspunkt gift med Margaret, så han er altså blevet gift i perioden 1913-1918.

Militær registreringskort USA 1918

Vi finder Ditlev i en folketælling d. 1. januar 1920. Han er stadig gift med Margaret og bor South 7th Street 10, Marshalltown, Iowa. Vi får oplyst at Margaret er blevet amerikansk statsborger i 1889, men oprindelig kommer fra Slesvig og har tysk som sit modersmål. Hun er et år yngre end Ditlev dvs. født i 1884. Ditlev arbejder som lastbilchauffør ved en lokal virksomhed, Western G. Mills.

Den 31. marts 1922 ansøger Ditlev om Amerikansk pas, umiddelbart efter at han er blevet amerikansk statsborger med det formål at rejse til Danmark for at besøge sine forældre.

Hans ansøgning om pas er vedlagt oplysninger om forældre og hvilket skib han han skal rejse ud med fra New York. Han vil besøge familie i Norge, forældrene i Danmark og familie i Tyskland, og vil rejse med skibet Hellig Olav d. 26. oktober 1922. Man får endvidere oplyst, at han emigrerede til USA og sejlede fra København d. 19. februar 1913 og opholdt sig fra 1913 til 1922  i hhv. Toledo og Marshalltown, Iowa og han blev amerikansk statsborger den 22. januar, 1922.

(NB! Det er højre side af ansøgningen. der vedrører Ditlev)

1925-42: Vi finder Ditlev og Margaret i en række folketællinger foretaget i Marshalltown, Iowa, USA i 1925, 1930 og 1940. I 1925 er de flyttet til South Center Street 1014 og her bor de også i 1930 - 1940. Der er ikke anført nogen børn i de 3 folketællinger, så Ditlev og Margaret har formentlig ikke fået børn. Ditlev var i 1930 "Supervisor" i industrien, der er kategoriseret som  "Refrigerator, Cars, Steam railroad".

 

Den 27. april 1942 skulle Ditlev udfylde et militær registreringskort mhp deltagelse i 2. verdenskrig.

 • Militær registreringskort USA 1942 mhp indkaldelse i 2. verdenskrig. I registreringskortet, der er underskrevet af ham selv får vi oplyst at Ditlev er 5' 9" (175 cm) høj og vejer 161 lb (73 kg). Har gråt hår, blå øjne og gullig lidt usund hud samt et ar på højre lår. Han er uden arbejde og 58 år gammel.og stadig gift med Margaret og bor på S. Center Street 1014 i Marshalltown.

Hvad der siden skete med Hans og Margaret vides ikke, men de blev boende i Marshalltown, formentlig på den samme adresse. Margaret døde i 1980 og Ditlev i 1964, og de ligger begge  begravet på Riverside Cemetery, Iowa.


Margrethe Nielsen og William Petersens liv i Marshalltown, Iowa, USA 1891 - 1962

Som tidligere nævnt emigrerede Margrethe og William til USA under den store udvandringsbølge. Mange i 1880'erne og 1890'erne søgte til Amerika for at skabe sig en bedre tilværelse, og det gjaldt også Margrethe og William. William emigrerede allerede i 1885, da han var 16 år gammel og boede i Marshalltown, Iowa. På et eller andet tidspunkt må de to have mødt hinanden, måske i forbindelse med at William har været på besøg hos familien i Slesvig-Holsten. Margrethe rejste til USA i 1891 og blev gift med William i Marshalltown d. 22. september 1898

Margrethes navn blev i Amerika ændret til Mary, så hun er anført i folketællinger og andre dokumenter fra det offentlige som Mary Petersen. William var ingeniør, hvilket man kan se af de to folketællinger fra hhv. 1905 og 1910.

1905-1910: Vi har fundet 2 folketællinger fra 1905 og 1910 i Marshalltown, hvor Mary og William er registreret. I 1910 boede de i Woodbury 407, Marshalltown, og der er desværre ikke angivet nogen børn. Mary var jo født i 1873 og William var født i 1869. Efter Williams død i 1919 boede hun sammen med sin bror Hans som beskrevet ovenfor under historien om Hans Knudsen Nielsen. Såvidt vides fik de en søn, men da han ikke er nævnt i folketællingen 1910 er det sandsynligt at han er død som barn eller ung.

 

Foto formentlig taget i Marshalltown, Iowa o. 1918. Fra venstre ukendt, Ditlev Bundegaard Nielsen, Hans Knudsen Nielsen,  ukendt men måske deres svoger William Petersen, sidst kan det være Hans og Ditlevs søstre Christine og Margrethe.

 8 amerika

 Kilder:

/1/ findagrave.com 

/2/ familysearch.org

/3/ www.libertyellisfoundation.com


 

Hans Knudsen Nielsen boede på adressen 105 S. 7th Av. Marshalltown, Iowa, USA sammen med søsteren Mary (Margrete) i 1913-o.1925. Huset findes stadig og kan ses på nedenstående kort.

{google_map}105 S. 7th Av. Marshalltown, Iowa, USA|width:670|height:210{/google_map}

Senere flyttede Hans Knudsen Nielsen og Mary til følgende to adresser, der ligger meget tæt på hinanden.

 • 1925-o.1930: 65 North 2nd Av. Marshalltown, Iowa, USA. Huset findes ikke længere.
 • 1930-?: 113 North 2nd Av. Marshalltown, Iowa, USA. Huset findes ikke længere.

Ditlev og hustru Margrethe boede i 1918 på 204 Noble Street. Marshalltown, Iowa, USA , og vi kan se at Noble Street er en sidegade til S. 7th Av., så Hans og Ditlev har boet tæt på hinanden.
På kortet nedenfor kan vi se adressen på Noble Street 204

 {google_map}204 Noble Street. Marshalltown, Iowa, USA|width:670|height:210{/google_map}

Senere flytter Ditlev og Margaret til 1014 South Center Street der ligger noget sydligere i Marshalltown, som vist på kortet nedenfor..

 {google_map}1014 South Center Street. Marshalltown, Iowa, USA|width:670|height:210{/google_map}


Om Peter Nielsen og Marie Christine Bundegaard og deres børn

Her får I mere information om Peter Nielsen og Marie Christine Bundegaard, der blev viet i Brede sogns kirke d. 13. oktober 1872. De boede på det tidspunkt i Nr. Vollum, men flyttede ca. 1882 til Drengsted i Døstrup sogn sammen med deres 3 børn. To af børnene var forinden døde som små, den ene 6 år gammel og den anden kun 8 måneder gammel.

Formentlig overtog de ejendommen Krogen 7.

Foto: Marie Christine Nielsen, f. Bundegaard (1845-1932) og Peter Nielsen (1847-1923).

marie peter nielsen

   

Familien er registreret i en folketælling fra 1921; den første efter genforeningen 1920.

 

Uddrag af kirkebøgerne for Døstrup sogn og Brede sogn

Klik på linket for at se kirkebogen!

Peter og Maries fødsel:

 1. Peter Nielsens fødsel og dåb i Kirkebogen for Skærbæk sogn 1847, hvor det oplyses at han blev født 30. juli 1847 i Gesing, Skærbæk sogn.
  Hans forældre var Inderste Ditlev Nielsen og hustru Margrethe Kalslund i Gesing.

 2. Marie Christine Bundegaards fødsel og dåb i Kirkebogen for Seem sogn 1845, hvoir det oplyses at hun blev født 21. juni 1845 i Varming, Gesing sogn.
  Herndes forældre var Indsidder og Skræder Christopher Nielsen Bundegaard i Varming og hustru Kristiane Hansdatter.

Peter og Maries vielse:

Peter og Maries vielse i Kirkebogen for Brede sogn 1872, hvor det oplyses, at de blev viet d. 18. okotober 1872.

Børnene:

 1. Margrethe Nielsens fødsel og dåb i Kirkebogen for Brede sogn 1873, hvor det oplyses at hun blev født d. 29. juli 1873 i Nr. Vollum.
  Margrethe blev gift med William Petersen og hun emigrerede til Marshalltown, Iowa, USA i 1891. William var emigreret allerede i 1885. Han døde 50 år gammel i 1919 og Mary i 1962.
  Begge ligger begravet på Riverside Cemetery i Iowa. De fik såvidt vides en søn, men det er ikke verificeret.

  gravsten riverside mary petersengravsten riverside villiam petersen

 2. Ditelv Nielsens fødsel og dåb i Kirkebogen for Brede sogn 1876, hvor det oplyses at han blev født d. 24. april 1876 i Nr. Vollum.
  Han døde som 6 årig d. 17. juni 1882.

 3. Christiane Nielsens fødsel og dåb i Kirkebogen for Brede sogn 1878, hvor det oplyses at hun blev født d. 13..maj 1878 i Nr. Vollum.

 4. Christoffer Nielsens fødsel og dåb i Kirkebogen for Brede sogn 1880, hvor det oplyses at han blev født d. 12. marts 1880 i Nr. Vollum.
  Han døde kun 8 måneder gammel d. 6. november 1880 i Nr. Vollum.

 5. Christine Petrea Nielsens fødsel og dåb i Kirkebogen for Brede sogn 1882, hvor det oplyses at hun blev født .d. 18. maj 1882 i Nr. Vollum.

 6. Ditlev Bundegaard Nielsens fødsel og dåb i Kirkebogen for Døstrup sogn 1883, hvor det oplyses at han blev født d. 14. oktober 1884 i Drengsted.
  Han døde i 1964 og ligger begravet på Riverside Cemetery, Marshalltown, Marshall County, Iowa, USA, samme sted som sin bror og hustru.

  Gravsten over Ditlev Nielsen og hustru Margaret på Riverside Cemetery.

 7. Niels Christopher Nielsens fødsel og dåb i Kirkebogen for Døstrup sogn 1886, hvor det oplyses at han blev født d. 25.december.1886 i Drengsted.
  Han døde d. 29. december 1963 og ligger begravet på Døstrup kirkebgård sammen med sin hustru Cathrine Andersen.

  gravsten doestrup christopher nielsen

 8. Hans Knudsen Nielsens fødsel og dåb i Kirkebogen for Døstrup sogn 1888, hvor det oplyses at han blev født d. 3. december 1888 i Drengsted.
  Han døde den 6. september 1975 i Marshalltown, Marshall County, Iowa, USA og ligger begravet på Riverside Cemetery.
  På gravstenen står der WAGR US Army World War I. WAGR er forkortelse for Wagoner, og betyder at han var i wagon battery.

  gravsten riverside hans nielsen

 

Peter og Maries død:

 1. Peter Nielsens død og begravelse i Kirkebogen for Døstrup sogn 1923, hvor det oplyses at han blev født 30. juli 1847 i Gesing  og døde 4.januar 1923 i Drengsted.
 2.  Marie Christine Nielsens død og begravelse i Kirkebogen for Døstrup sogn 1932 for Døstrup sogn, hvor det oplyses at hun blev født 21. juni 1845 i Varming, Seem sogn, Ribe og døde 1. januar 1932 i Drengsted

De blev begravet på Døstrup kirkegård:

gravsten doestrup peter og marie nielsen

 


 

Se Krogen 7 - (findes på side 2)