Artikelindeks

 

Det irriterer mig lidt, at jeg ikke kan finde ud af at komme ind på tyske arkiver for
perioden 1864-1920, da en eller anden 
folkeregistrering for Sønderjylland må være
sket i perioden

Men så i dag den 23-09-2020 efter søgninger på nettet på kryds og tværs - ja, hvor dum kan
man være - fandt jeg linket:

https://www.sa.dk/ao-soegesider/da/other/other-collection/139

hvor sa.dk oplyser:

"Tyske folketællingskort fra 1885  indeholder oplysninger om danske undersåtter bosat i Preussen. Det drejer sig både om optanter, dvs. indbyggere fra hertugdømmerne, som efter 1864 valgte dansk statsborgerskab, og om danske bosiddende i Preussen".

Efter hjemmesiden graenseforningen.dk er optant en betegnelse på en person i et grænseland, der vælger indfødsret i (dvs. opterer for) nabolandet. I håb om snarlig afstemning om det statslige tilhørsforhold og for at undgå preussisk militærtjeneste valgte tusinder at optere for Danmark 1864-70, da det endnu var muligt. Ca. 20% af hele den nordslesvigske befolkning blev optanter. De blev i stort omfang udvist i 1870 og 80’erne, fordi de som danske statsborgere ikke måtte ”falde til last” dvs. deltage for aktivt i mindretalsarbejdet.

Denne situation var i længden uholdbar. Da § 5 ophævedes, bortfaldt det snarlige genforeningshåb, og mange optanter ønskede nu preussisk statsborgerskab og de hermed forbundne pligter og rettigheder såsom valgret. Fra tysk side ønskede man at fjerne det statsfremmede element, og ansøgningerne om preussisk statsborgerskab bevilligedes i stort omfang, men blev afbrudt af Köllerperiodens chikanepolitik.

Efter en række vanskelige dansk-tyske optantforhandlinger lykkedes det i 1907 at nå til enighed om tildeling af tysk statsborgerskab til 3.000 statsløse nordslesvigere, der ønskede tyske borgerrettigheder. I aftalen indgik, at den danske regering anerkendte den i 1879 ophævede § 5, altså en accept af 1864-grænsen. 

 

Herved fandt jeg følgende beboere i Drengsted i 1885 opdelt efter køn.