Statens arkiver bliver mere og mere digitale. Det har gjort, at jeg hjemmefra har haft den mulighed med ret meget søgning at finde noget nyt af betydning om Drengsted.

Denne gang vedkommer det: "Der königliche Landrat / Det tyske riges rigsdagsvalg 1877", hvor Drengsted efter protokollen dukkede op. Herefter fremgår alle vagberettigede. Jeg behøver vel ikke at nævne, at der kun er tale om mænd, da kvinder heller ikke i Tyskland havde valgret. Som bekendt for Danmarks vedkommende, fik kvinder først valgret i 1915, men det gjaldt jo kun nord for Kongeåen, da Sønderjylland først blev "befriet" igen i 1920.

Kopi af valgprotokollen fra denne afstemning sat ind nedenfor.

(Klik på højre hjørne og måske på F5)