Med tyendeloven af 1854 gik pligten til at optegne tyendets til- og afgang i købstæderne fra præsten over til politimyndigheden. Tilsvarende overgik registreringspligten på landet i 1875 til sognefogeden. Tyenderegistreringen ophørte samtidig med skudsmålsbogen i 1921.