Udskriv

 

Gennem Jens Petersen Bech, som bor i Skærbæk, har jeg fået adgang til familiens gamle dokumenter, som fører os helt tilbage til slutningen af 1600-tallet.

Samtlige er sat ind enkeltvis som pdf-fil. Så er det bare at håbe, at der vil være læsere af hjemmesiden, som finder disse oplysninger interessante, da meget er mere end svært at læse - gotisk håndskrift ind imellem, og måske endda hjælpe til med at tyde indholdet. I et omfang kan dokumenterne tydes/læses, men nu her i første omgang lægges de bare råt ind.

Har du bemærkninger så kontakt mig.


 

Dokument af 1801: Oversættelse

No.4. C7 Vier Schilling

Lodseddel

for

Anna Nielsen (Hansen) fra Drengstedt

1801

Ebbesen

Ved Skiftet, som dags dato er bleven holdt over

Tienestekarlens Hans Matzen i Fleum efterladenskab

er ifølge et Testament oprettet af overlevende

7: April og allernaadigst konfirmeret den 6: Juni indeværende

Aar, tilfalder Anna Hansen, en Datter af afdøde

Hans Brodersen i Drengstedt.

I kapital: 67r 7s, 1 1/5 sc

I Løsøre:

1 Koffert til halv med frude? Søstre Memet

1 par Sølv Skospænder

hvilket af mig, som Skifteforvalter i Einke Lygom

kloster fidimers.

Lygomclosters Einkefogdin d. 6. Sept 1801

i ? Einkedommerens fraværelse,

? Einkedommer

M Petersen

 

Kommentar: Der mangler enkelte ord i oversættelsen og nogle er ikke korrekt oversat, men de er under granskning, så vi håber på en mere fuldstændig oversættelse.

Dokumentet er et skiftedokument fra 1801 vedr. skiftet efter Hans Matzen, hvor Anna Hansen i Drengsted arver en sum penge samt nogle ejendele bla. en kuffert og sølv skospænder.

Anna Hansen er datter af afdøde Hans Brodersen i Drengsted. Men hvordan hendes relation er til Hans Matzen er pt. ikke klart. Dokumentet er en regning for boskiftet på ialt 4 Schilling. I 1801 var Christian d. 7. konge af Danmark, hvilket også fremgår af dokumentet øverst tv.

 


 

Kommentar: Opgørelse af et bo i forbindelse med et skifte i 1808. Det fremgår ikke af dokumentet hvilket bo, det drejer sig om.

Samme år døde Christian d. 7, og Frederik d. 6 blev konge af Danmark.

 


 

 


 

Militærpas


 

Dokument af 1819: Oversættelse

Da den gamle Jens Hansen Matthesen, der som Af-
tægtsmand er paa Gaarden hos sin ældste Søn,
Hans Matthesen Jensen i Drengsted under
Lygumcloster Amt, ikke har flere Børn leven-
de, end bemeldte sin Søn, bliver hermed,
efter begjering, attesteret. -

Døstrup Præstegaard den 6te Octbr. 1819.

Mic. Koch

Sognepræst for Døstrup Menighed.

 

Kommentar: Attest fra sognepræsten Michael Koch i Døstrup, der bekræfter at Jens Hansen Matthesen kun har en nulevende søn. Michael Koch var sognepræst i Døstrup 1791-1821. Dokumentet er en slags testamente.

 

 

 


 

 


 

 

 


 


 

Dokument af 1841: Oversættelse

Jk: Efter M. Hansen

i

Drengsted

 

Kommentar:Forside til brev stilet til M. Hansen i Drengsted. Årstallet fremgår ikke af dokumentet, men skulle være fra 1841.

 

 


 

Dokument af 1850: Oversættelse

Til

Gunnar Hans Beck

Drengsted

Døstrup Sogn

Kommentar:Forside til brev stilet til Gunnar Hans Beck i Drengsted. Årstallet fremgår ikke af dokumentet, men skulle være fra 1850.

.


 

Dokument af 1851: Oversættelse

Til

Hans M. Jensen

Drengsted

(Døstrup Sogn pr. Ribe)

Kommentar:Forside til brev stilet til Hans M. Jensen i Drengsted. Årstallet fremgår ikke af dokumentet, men skulle være fra 1851.

 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


 


 


 


  


  


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!