Artikelindeks

 

Dokument af 1819: Oversættelse

Da den gamle Jens Hansen Matthesen, der som Af-
tægtsmand er paa Gaarden hos sin ældste Søn,
Hans Matthesen Jensen i Drengsted under
Lygumcloster Amt, ikke har flere Børn leven-
de, end bemeldte sin Søn, bliver hermed,
efter begjering, attesteret. -

Døstrup Præstegaard den 6te Octbr. 1819.

Mic. Koch

Sognepræst for Døstrup Menighed.

 

Kommentar: Attest fra sognepræsten Michael Koch i Døstrup, der bekræfter at Jens Hansen Matthesen kun har en nulevende søn. Michael Koch var sognepræst i Døstrup 1791-1821. Dokumentet er en slags testamente.