Artikelindeks

 

Gennem Jens Petersen Bech, som bor i Skærbæk, har jeg fået adgang til familiens gamle dokumenter, som fører os helt tilbage til slutningen af 1600-tallet.

Samtlige er sat ind enkeltvis som pdf-fil. Så er det bare at håbe, at der vil være læsere af hjemmesiden, som finder disse oplysninger interessante, da meget er mere end svært at læse - gotisk håndskrift ind imellem, og måske endda hjælpe til med at tyde indholdet. I et omfang kan dokumenterne tydes/læses, men nu her i første omgang lægges de bare råt ind.

Har du bemærkninger så kontakt mig.

 


Fæstebrev for Mats Simonsen i Drengsted dateret 1720

I øverste venstre hjørne ses Frederik d. 4. stempel. (Frederik d. 4. var konge 1699-1730).

Ved stemplet er tv. anført Nr. 30 og til højre Ein Reichsthaler.

 

{pdf=http://tedo.dk/files/pdf/bech-arkiv-dok-1690.pdf|700|900}


 

{pdf=http://tedo.dk/files/pdf/bech-arkiv-dok-1729.pdf|700|900}

 


 

Fæstebrev dateret 1747

 

{pdf=http://tedo.dk/files/pdf/bech-arkiv-dok-1747.pdf|700|900} 


 

Brandforsikring for Hans Mathiesen i Drengsted, dateret 1759

Forsikringen er en fornyelse af en eksisterende forsikring og udstedt af den Kgl. Generalbrand-Assurance Compagni.

{pdf=http://tedo.dk/files/pdf/bech-arkiv-dok-1759.pdf|700|900}


 

Fæstekontrakt for Jørgen Christensen i Drengsted, 1768

Fæstekontrakten overgives til Jørgen Christensens datter og hendes mand.

 

 {pdf=http://tedo.dk/files/pdf/bech-arkiv-dok-1768.pdf|700|900}


 

Brandforsikring for Hans Mathiesen i Drengsted, dateret 1779

Forsikringen er en fornyelse af en eksisterende forsikring og udstedt af den Kgl. Generalbrand-Assurance Compagni.

{pdf=http://tedo.dk/files/pdf/bech-arkiv-dok-1779.pdf|700|900}


 

 {pdf=http://tedo.dk/files/pdf/bech-arkiv-dok-1786.pdf|700|900}


 

 {pdf=http://tedo.dk/files/pdf/bech-arkiv-dok-1795.pdf|700|900}