Brevet nedenfor har særlig interesse for mit vedkommende, da Jens (Petersen) Bech ca. midtvej i brevet omtaler nogle personer, som i mellemtiden var døde. Bl.a. skrev han, at "Trine"  Theodor Nørgaars Søster var død.

Theodor Nørregaard var min morfar og  "Trine" var hans halvsøster.

Min morfar var enebarn. Hans mor Bodil Marie Andersdatter, f. i Lovrup 5.4.1824 - d. 13.10.1865, havde 4 børn (se nærmere "min mors slægtshistorie") fra 1. ægteskab med Chresten Andersen Hansen Schmidt, f. 12.3.1806 - d. 26.2.1863. Så hendes 2. ægteskab var således med min oldefar.

"Trines" fulde navn var Mette Chatrine Schmidt, f. 9.2.1854. Hun døde den 22. marts 1940 - som 86-årig. Ifølge kirkebogen var hun enke efter Peter Jensen Schmidt, f. 3. 2.1854 i Drengsted. (Desværre ikke fundet ham i kirkebøgerne).

Min oldefar Andreas Niels Nørregaard (30.7.1837 i Vinum, indgik 13.10.1865 ægteskab med Bodil Marie Schmidt. 

Under den originale kopi er indsat renskrift af brevet og klip fra kirkebogen vedr. Mette Chatrine Schmidt.

 

   

 

 

Drengsted d. 27 Marts 1940

Kjære Margrethe

I Anledning af Din Fødselsdag sender vi Dig vor hjerteligste Lykønskninger med haabet om at Du maa Beholde Sundhed, og Guds Velsignelse i det nye Aar Du gaar ind i, thi det lakker jo mod Afslutningen af vort jordeliv hernede ja gid vi da maa samles hvor der er godt at være, nu har vi jo lige fejret Paasken og været med vor Frelser i Lidelses Ugen, og til sejren over Døden Paaske morgen, ja Gud giv os Naade til, at vi ret kan modtage Paaskens vidunderlige Gave. Jeg kan meddele Dig at Kjerstine af Iver Enemarks er død, ligeledes TrineTheodor Nørgaars Søster. Bejer Olsen var at besøge mig i Gaar, han sagde at det var meget daarlig med Kirsten-Marie af Mathis Thomsens, som blev gift til Overby, hun er ogsaa 88 Aar gammel, saa det tynder ud i de gamle i Døstrup Sogn.
Jens Poulsen har været hjemme i Vinter, han skal ind at være Soldat 3 die Mai, det er godt vi boer i Danmark, vi haaber jo, at vi maa blive forskaanet for Krigens Rædsler, Du har jo vist set i Avisen at vi fik vor Hingst kaaret i Ribe, men vi har ikke solgt den endnu. Nu lader det til at vi gaar mod Foraar og det har vi jo længtes længe efter. vi har det godt allesammen. Paa gensyn til Sommer.

Hjertelig Hilsen fra Hjemmet i Drengsted

jeg skal ogsaa hilse fra Sonnik og Anne

                       Jens Beck

Du bedes hilse Marie Iversen