Drengsted Skoles lærere 1799-1959 Periode    Kommentarer   
Anders Pedersen Bech  1799-1801

Anders   Pedersen Bech var født i 1778. Da han var 21 år blev han ansat som skoleholder i Drengsted Skole og skulle undervise 30-40 børn for en løn på   5-6 rigsdaler plus kost. Ved folketællingen i 1801 d. 1. februar finder vi ham boende hos husmand og smed Thomas Pedersen i Drengsted. I folketællingen anføres det at han p.t. er skoleholder i Drengsted.
Ikke seminarieuddannet.

Lauritz Hansen Schmidt

 1831-

 1836  

Han var født i Lovrup d. 17. juni 1792, som søn af gårdmand Hans Hansen Schmidt og hustru Anne Lauridsdatter. Han døde d. 22. dec. 1851 i Give, hvor han også   var skolelærer og kirkesanger.
Se anetavlen for familien Schmidt for flere oplysninger.

Dimitterede   fra Lyngby Seminarium.

Christian Frederik Kaysen  1836-   1839

Han blev født 1806 som søn af degn og skolelærer Knud Kaysen i Vesterende – Ballum og var fra 1832- 36 vikar ved skolen i Døstrup, fra 1836 til 1839 lærer i   Drengsted. Siden blev han kirkesanger og skolelærer i Tirslund indtil 1841.

Han blev gift i Døstrup med Johanne Koch, en datter af fhv. pastor Koch i Døstrup og søster til provst Gabriel Koch. Kaysen døde i 1886.

Dimitterede   fra seminariet i Vesterborg, Lolland.

Christian J. A. Heisel  1843-1845

Han var   født i 1815 og døde i 1893. Han blev gift med Ester Marie Hansen i Døstrup sogn d. 26. juli 1844. Ester var født i Drengsted.

Dimitterede fra Lyngby Seminarium, Grenaa, i 1838 med hovedkarakteren:  Meget duelig (m.d).

Christen Paulsen

 1851- 
 1855

Dimitterede   fra Jonstrup Seminarium Seminarium .

Johan Frederik Nissen  Wilsen

wilsen

 1855-
 1857

Han var født i Arrild sogn, Hviding hrd. d. 25. januar 1830 som søn af snedker Peder Nissen Vilsen og hustru Mette Marie Andersen.
 
Ved folketællingen d. 1. februar 1855 i Drengsted oplyses det at han var 25   år, enkemand og boede i skolehuset sammen med sin moder.
 
Dimitterede fra Lyngby Seminarium i 1852  med hovedkarakteren: Duelig.

(Se familiehistorie - Slægtshistorie.)

Niels Thomsen  1857-   1860

Han var   født i Tjæreborg d. 4. marts 1829 som søn af gårdmand Thomas Thomsen og   hustru Abelone Thomasdatter.  Ved folketællingen d. 1. februar 1860 i Drengsted   oplyses det at han boede på skolen og var ugift.

Dimitterede fra Lyngby Seminarium i 1856 med hovedkarakteren: Ei uduelig.

H. Thomsen 1860-1861  

Søren Hansen                                                             skolelaerer soeren hansen   

1861-1862 Degn og lærer Søren Hansen var født i Højer d. 11. sept. 1813 som søn af Hans Hansen og hustru Kirsten. og døde i Døstrup d. 25. aug. 1890. Han beskrives som en   dygtig lærer, med store kundskaber, en flot håndskrift og en god stemme. Han var skolelærer i Døstrup Skole og i nævnte periode også for Drengsted Skole.

Andreas   Nielsen Nørregaard

     drengsted skole oldefar

1862-1892

Han var født d. 30. juli 1837 i Vinum og døde d. 1. juli 1919 i Drengsted.
Dimitterede
fra Tønder Seminarium.

Se min mors slægtshistorie og anetavlen for flere oplysninger.

Thomas Christensen Schmidt 1863-1864 Vikar mens   Andreas N. Nørgaard var indkaldt til krigstjeneste i 1864 på dansk side.
Georg Cordsen 1892-1899

Han var   født i 1865 i Angel og døde i Breklum i 1901 kun 36 år gammel. Blev senere   indremissionær.

Dimitterede   fra Haderslev Seminarium .

Peter Jørgensen Juhler 1899-1900

Han var   født i Åved i Vodder sogn d. 28. maj 1877 som søn af gårdmand Peter Jessen   Hjuler og hustru Elsine. Han kom til Drengsted Skole kun 22 år gammel, og   døde året efter d. 8. april 1900. Han ligger begravet på Vodder kirkegård.  

Dimitterede   fra Haderslev Seminarium .

Otto Runge 1900  
Mads Sørensen Petersen 1900-1906

Han var   født d. 22. dec 1877 i Tinglev som søn af lærer Anker Petersen og hustru   Inger Marie Madsen. Anker Petersen var lærer i Eggebæk-Kraulund Skole.

Han blev   gift i Drengsted d. 22. aug. 1902 med Cecilie Marie, datter af bygmester   Peter Jensen, der havde opført skolen. Han døde næsten 90 år gammel i 1967 i   Sønderborg.
 
Dimitterede   fra Tønder   Seminarium  i 1899.

Hennings 1907-1908  
Hermann Christian Hünerberg
 
 
1908-1911

Han var 20  år gammel da han kom til Drengsted. Fra 1911-1919 var han Degn i Mjolden sogn.

Dimittered  fra Haderslev Seminarium .

Ludolph Petersen

 
 
1911

Han var født i Tinglev d. 23. aug. 1888 som søn af Jens Lautrup Petersen og hustru  Ida Augustine Johannsen. Han blev senere en kendt skikkelse indenfor det   tyske mindretal i Sønderjylland, og ikke mindst som skribent.

Georg Andersen


 
1911-1919 Han var f. f. 19-8-1893 i Kottbus øst for Berlin. Han var indkaldt til tysk militærtjeneste under hele 1. verdenskrig, så han var ikke der ikke meget som lærer. Han flyttede til Berlin kort efter krigens afslutning. I perioden 1915-17 var Hünerberg og Dittmer vikarer, og skolen lukket i 1917-1918.
Christian Jørgen Thordsen
 
 
1918-1919  
Christian Majbøll
 
 
1919-1920  

 Carl Christian Andersen
   
   skolelaerer c c andersen thumb

    

1920-1954
 
 

Han var   født d. 17. jan. 1889 i Frørup sogn på Fyn, og var søn af husmand og murer Johan Andersen og hustru Ane Pedersen. Han fik efter sin ansættelse i   Tjæreborg stillingen som skolelærer i Drengsted.

Se nedenfor mere information om Carl Christian Andersen og familie.

Han dimitterede fra Skårup Seminarium.

 Aage Nielsen
 
  skolelaerer aage nielsen

    

1954-1957
 
 
Se nedenfor lidt mere information om Aage Nielsen.
     

 Skiftende vikarer

nielsen kurt strange
 
  skolelaerer ragnhild dixen thumb

    

1957-1959

Skiftende vikarer bla. Kurt Strange Nielsen og Ragnhild Dixen, som i øvrigt var vikar til skolen blev lukket.

Se Ragnhilds familiehistorie

Kilder:

/1/   Artikel om Georg Cordsen i Sønderjyske Årbøger 1889-1988, 1977:84.

/2/   Friis-Petersen, H.: Dimittender fra danske Skolelærer-Seminarier samt   Privatister 1781-1880. Århus 1958. 4 bd.

/3/ Lampe, Jens: Tønder seminarie-stat; fortegnelse over lærere og dimittender fra   Tønder Seminarium 1788-1963. Danske Boghandleres kommissionsanstalt,   1963. 

/4/   Dimittender fra Lyngby Seminarium: http://www.agerbaeks.dk/diverse/lyngby_dimittender.html

/5/   Sørensen, H. E.: Det første skolehus her på landet: Døstrup Skole 1693-1993,   Melbyhus 1993.