Udskriv

 

schmidt cornelius fotoCornelius Schmidt er nærmest en ikon for samling af byhistoriske oplysninger. Nok den eneste i landsbyen, som havde blik for, hvor vigtigt også lokalhistorie var for fremtiden. Han var også den, som sørgede for, at det gamle arkiv med dokumenter fra tiden under preussisk styre - 1864-1920 - , hvor Drengsted var en selvstændig landkommune, blev fremsendt til Statens Arkiv i Aabenraa, og som i stort omfang har været grundlæggende for mange oplysninger på denne hjemmeside. Så jeg sender ham tit en venlig tanke.

Videre deltog han aktiv i alt hvad der rørte sig i omkring landsbyen. Bl.a. den store stenalderudgravning i 1950'erne på Johannes Bruuns jorde, og videre aktivt omkring - ja alt - kun fantasien  sætter grænser - herunder vigtige forskellig foreningsakti-viteter.

Det kan du læse meget mere om under "Runde dag og guldbryllup" og "Mindeord" efter hans død som 80-årig.

Han blev også indkaldt og deltog under 1. Verdenskrig, hvorfra han vendte hjem som krigsskadet - såret i hånden.

 

 

 

 

 

 


 

 cornelius schmidt saerlige begivenheder

 


 

cornelius schmidt mindeord

 


 

Link til Døstrup Forsamlingshus indvielse 1906 mv.

 


 

 

 

Et ganske interessant stykke arbejde fra Cornelius Schmidts hånd (jeg harsat adresse ind på gårde, som jeg umiddelbart kan genkende placeringen af).

Bemærk - tegningen indeholder flere historiske oplysninger - bl.a. byggeår for enkelte ejendomme og ikke midst vejføringer, som var anderledes end i dag. Blev vist gennemført som nu i forbindelse med asfaltering først i l950'erne af "hovedvejen".

Videre kan det ses, at flere ejendomme imellemtiden er forsvundet helt.

Ja - så har han også angivet med forskellig udførelse af tegninger af gårdene at markere, hvilke godser de hørte under frem til enevældet ophørte i 1848, hvor gårde havde været stavnsbundet under enevældig monark/konge ved indførelse 1733. Den tid er det ikke meget godt at sige om.

Læs mere på http://natmus.dk/historisk-viden/temaer/magt-1660-2000/magt-under-enevaelden/

 

kort haandtegning

 


 

 

 

Igen et eksempel på Cornelius Schmidts notater. Denne gang om lokal indsamling til den danske hær under 3-års krigen l848-1850 mod preusserne. Side 4 mangler, men den dukker nok op en dag. Det går heller ikke ud over helheds indtrykket.

Dermed har Cornelius igen givet noget vigtigt til lokalhistoren. Det varmer hjertet rigtig meget på en sønderjyde. 

Vi du vide mere så link til http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/krigen-i-1864/ 

 

 

 


 

Poesibogen var en ret uventet "gave" for mig. Jeg synes det er ret meget interessant læsning ved, at man bl.a. på denne måde særligt kan få indblik i den flotte håndskrift, som de fleste havde. Kun få havde en "penneføre". Viser også at skolegangen da nok ikke var så ringe endda. 

Dernæst også, hvem der var hans jævnaldrende, hvoraf flere ellers ikke ville kunne findes, da oplysninger under preussisk styre 1864-1920 ikke sådan bare lige er tilgængelige - bl.a. ingen publicerede folketællinger fra den periode.

Man kan kun være lidt imponeret over disse unge mennesker. 

 


 

 

Fund af denne kvitteringsskrivelse af 6-1-1945 fra Landsarkivet i Aabenraa, hvorefter Cornelius Schmidt takkes for at have indsendt omfattende dokumentet vedr. Drengsted landkommune under preussisk styre 1864-1920, var egentligt starten på alt omkring "Drengsted Landkommune". Da emnet herefter blev resourcet nærmere fremkom ufattelige mange oplysninger, som jeg intet havde hørt om til trods, at min mors far Andreas Nielsen Nørregaard havde været Drengsted landkommunens sidste forstander.

Måske gjorde alle de krige, som Sønderjylland midt i 1800-tallet var udsat for, at man bare så fremefter - forståeligt nok, da især  3-årskrigen 1848-1850 og ikke mindst 1 . Verdenskrig, som blev afsluttet i 1864, var rigtig træls også for denne egn og vel også 2. Verdenskrig, selvom landbyen og egnen ikke mærkede så meget til den, men utvivlsomt gav rigtig meget frygt for igen at ende under tysk styre. 

 

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!