Artikelindeks

 

 

Fund af denne kvitteringsskrivelse af 6-1-1945 fra Landsarkivet i Aabenraa, hvorefter Cornelius Schmidt takkes for at have indsendt omfattende dokumentet vedr. Drengsted landkommune under preussisk styre 1864-1920, var egentligt starten på alt omkring "Drengsted Landkommune". Da emnet herefter blev resourcet nærmere fremkom ufattelige mange oplysninger, som jeg intet havde hørt om til trods, at min mors far Andreas Nielsen Nørregaard havde været Drengsted landkommunens sidste forstander.

Måske gjorde alle de krige, som Sønderjylland midt i 1800-tallet var udsat for, at man bare så fremefter - forståeligt nok, da især  3-årskrigen 1848-1850 og ikke mindst 1 . Verdenskrig, som blev afsluttet i 1864, var rigtig træls også for denne egn og vel også 2. Verdenskrig, selvom landbyen og egnen ikke mærkede så meget til den, men utvivlsomt gav rigtig meget frygt for igen at ende under tysk styre.