Artikelindeks

 

 

 

Et ganske interessant stykke arbejde fra Cornelius Schmidts hånd (jeg harsat adresse ind på gårde, som jeg umiddelbart kan genkende placeringen af).

Bemærk - tegningen indeholder flere historiske oplysninger - bl.a. byggeår for enkelte ejendomme og ikke midst vejføringer, som var anderledes end i dag. Blev vist gennemført som nu i forbindelse med asfaltering først i l950'erne af "hovedvejen".

Videre kan det ses, at flere ejendomme imellemtiden er forsvundet helt.

Ja - så har han også angivet med forskellig udførelse af tegninger af gårdene at markere, hvilke godser de hørte under frem til enevældet ophørte i 1848, hvor gårde havde været stavnsbundet under enevældig monark/konge ved indførelse 1733. Den tid er det ikke meget godt at sige om.

Læs mere på http://natmus.dk/historisk-viden/temaer/magt-1660-2000/magt-under-enevaelden/

 

kort haandtegning