Ordbog over gamle betegnelser mm.

I ordbogen kan du finde forklaringer på en lang række gamle ord og betegnelser, bla. er der også forklaringer på gamle mål for vægt, areal, rum, længde mm. Herunder også de gamle møntbetegnelser.

Som en særlig interessant information er der en kort forklaring på den danske matrikulering, der startede efter enevældens indførelse i 1660. Der er kun foretaget 4 matrikuleringer, men en uddybende forklaring findes i ordbogen.

{pdf=https://tedo.dk/files/pdf/ordbog.pdf|700|700}