Artikelindeks

Oldemandsoplysninger

Desværre har jeg ikke denne oplysning. Findes den vil jeg selvfølgeligt meget gerne høre om det. Jeg tror nemlig, at Davidsens ejendom er meget historisk. Noget tyder på, at ret meget af Drengsteds landsbrugsjord blev fordelt fra denne ejendom. Historisk set har ejendommen måske været "Drengstedgård", som spøger med at have omfattet mere end halvdelen af landbrugsjorden i Drengsted. Ja "vi ska jo noe møj ti tebaae".