EFTERSLÆGTSTAVLE

 

over Chresten Andersen (snedker) og hustru Anne f. Olufsdatter i Overby.

 

Chr. Andersen, f. 1744 i Overby, d. 1805, var søn af snedker Anders Christensen, der stammede fra Janderup og gift 1743 med Mette Petersdatter fra Janderup, † 1767 i Overby.

Chr. Andersen blev gift 23-10-1878 med Anne Oluftsdatter fra Vinum, datter af Oluf Mathiesen fra V. Gasse, d. 29-3-1711, † 2-27-1797, gift 11-6-739 med Anne Nisdatter fra Vinum i 1720, † 1786. Oluf Mathiesen overtog det halve af Hybjerggård i Vinum med 3 td., 7 sk. og 2 fdk. Gården havde været ødegård siden peståret 1659 under Domkapitlet i Ribe, fra 1672 under Schackenborg.

Chr. Andersen overtog en fæstegård i Overby, som lå under Trøjborg med 4 td, 3 sk. og 2 fdk.hartk. Købte gården fri 17-1-1790 for 600 rdr..

Børn: Mette Cathrine f. 1779, Maren f. 1785, Anders f. 21-6-1791, og Ole Mathiesen f. 19-11-1794.

 

oooOooo

 

1. slægtled:

 

1) Mette Chathrine Chrestensdatter, f. 1779, 25-6-1841 i Drengsted, gift 9-11-1804 med Hans Hansen Schmidt fra Lovrup, f. 21-9-1777, 25-8-1828 i Drengsted. De købte en nedbrændt gård i Drengsted, som de genopførte vest for byen. En Trøjborggård med 5 tdr, 7 sk. og 1 alb.hrtk. Frikøbte gården 9-11-1792 for 766 rdl. og 32 sk.
Børn: Chresten Andersen, f. 13-3-1806, Hans Hansen, f. 1815, Cornelius Hansen, f. 21-2-1817, og Peter Andersen, f. 3-9-1820.

 

Børn: Chresten Andersen, f. 13-3-1806, Hans Hansen, f. 1815, Cornelius Hansen, f. 21-2-1817, og Peter Andersen, f. 3-9-1820.

2) Maren Chrestensdatter, f. 1785 i Overby, † 1-8-1864 i N. Vollum, g. 27-4-1816 med Fedder Nielsen Mejer fra N. Vollum. Hans forældre var Niels Feddersen og Grethe af V. Terp. Maren Chrestensdatter nævnes i Døstrup vielsesprotokol som kniplingepige og fortælles, at de overfandt krisen i begyndelsen af 1800-tallet ved knipling. De overtog en gård i N. Vollum, Brede sg.

Børn: Niels Feddersen, f. 19-2-1817, Anne, f.d.16-1-1818, Margrethe, f. 16-1-1821, Anne Christine, f 5-1-1823, og Bothilde, f. 18-3-1827, † ugift.

3) Anders Chrestensen, f. 21-6-1791 i Overby, † 23-12-1869 i Drengsted, g. 6-5-1820 med Anne Christine Hansdatter Schmidt, f. 3-9-1787 i Lovrup, † 13-12-1855 i Drengsted. De overtog svigerfaderens Løgumkloster Otting i Lovrup, og ifølge en aftægtskontrakt af 19-11-1819 på følgende vilkår: Faderen H.H. Schmidt, f. 9-4-1745 i Alslev, skulle ny fuld aftægt. Til broderen Laurids Hansen Schmidt, lærer i Drengsted, skulle d udbetale 400 rd. I 1832 overtog de en fæstegård under Trøjborg i Drengsted, merd 5. tdr., 5 sk og 2 fdk.hrtk.

Børn: Chresten Andersen, f. 1823 i Lovrup, Anne Christine, f. 1825 i Lovrup, og Marie, f. 1834 i Drengtsted.

4) Ole Mathiesen Christensen, f. 19-1-1794 i Overby, † 19-11-1872 i Kiel, g. 8-5-1824 med Ellen Andersdatter, f. 5-8-1799 i Løgumgård, † 2-3-1825.

2. ægteskab 27-10-1827 med Anne Kjerstine Thomasdatter, f. 7-8-1773 i Overby, datter af Thomas Andersen, f. 7-8-1773 i Overby, † 17-6-1839, og Else Sørensdatter, f 1781 i Lovrup, † 8-5-1858. Ole Chrestensen overtog faderens gård, senere også svigerfaderens, ligesom han også overtog en gård efter sin ugifte svoger Anders Thomsen. Denne gård lå under Haderslevhus.

Børn: Chresten Andersen Olesen. f. 1829, Thoma f. 1833, Peter f. 1835, Evald, f. 1838, Ann Else, f. 1844, og Anders, f. 1846Slægtled

2. slægtled.

1-1) Chresten Andersen Hansen Schmidt, f. 13-3-1806, † 26-2-1863, g. 24-4-1841 med Marie Kjerstine Petersdatter Mahler, f. 27-11-1818 i Drengsted, † 9-5-1842. Gift 2. gang med Bodil Marie Andersdatter, f. 5-4-1824, † 9-5-1897.

Enken Bodil Marie Andersdatter gifter sig 2. gang 13-10-1865 med lærer Andreas Niels Nørregaard, og drev H.H. Schmidts gård til overtagelse ved sønnen af 2. ægteskab Theodor Nørregaard, f. 24-10-1866.

Børn: Marie Kjerstine, f. 12-5-1850, Mette Chatrine, f. 9-2-1854, Anders † i Amerika, Hans Hansen, f. 18-3-1857, Marie 17-1-1861, † ugift 20-10-1921.

Hendes 2. ægteskab: Theodor Nørregaard, f. 24-10-1866.

1-2) Cornelius Hansen Schmidt, f. 21-2-1817 i Drengsted, † 10-3-1881, g. 14-10-1854 med Anne Christine Mejer, f. 5-1-1823 i Vollum, † 9-12-1857 i Drengsted.

2. ægteskab med 1. hustrus søster Margrethe Mejer, f. 16-1-1821 i N. Vollum, † 5-10-1875. De overtog hovedparcellen af den forhenværende herredsfoged Dahl tilhørende gård i Drengsted. Den var blevet udstykket og som broderen Peter Andersen Schmidt havde haft i 2 år med ca. 25 ha. Senere blev overtaget halvdelen af en otting, der lå under Kuxbøl.

Børn: 1. ægteskab – Christine, f. 1857
2. ægteskab – Hans Hansen, f. 1860 og Niels Feddersen, f. 1863, † 1863.

1-3) Peter Andersen Schmidt, f. 3-9-1820 i Drengsted, † 28-5-1882 i Terp, g. 30-5-1853 med Maren Adzerdatter, f. 6-8-1828 i Lovrup, † 4-2-1876 i V. Terp. Hun var datter af Adzer Poulsen og Mette Marie, f. Skou. Var kådner og kromand i V. Terp.

Børn (ved hans død): Mette Chathrine 28 år i Skærbæk, Hans Hansen 27 år i Lovrup, Andreas Petersen 24 år i Australien, Milert Hansen 21 år i V. Terp, Christen A. Hansen 19 år i Drengsted og Anne Marie l3 år i hjemme.

2-1) Niels Feddersen Mejer, f. 19-2-1817 i Vollum, g. med Anne Kirstine Mathiasdatter, f. i N. Vollum, Brede sg.

Børn: Fedder Nielsen, Marie og Grethe.

2-2) Anne Mejer, f. 18-2-1819 i N Vollum, † 5-10-1883 i Hjemsted, g. 8-10-1847 med Niels Jørgen Due, f. 7-7-1797, † 7-10-1836 i Hjemsted. Hans forældre var Peter Nielsen Borre, f. 24-8-1755, † 7-10-1836, og Kjerstine Marie Due, f. 24-8-1755, † 27-5-1824. De overtog en gård efter 2 farbrødre i Hjemsted.

Børn: Anne Kjerstine, Maren Jørgensen, Jørgen Nielsen og Andrea.

2-3) Anne Christine Mejer, f. 18-2-1823 i N. Vollum, fætteren Cornelius Hansen Schmidts 1. hustru – se 1-2)

2-4) Margrethe Mejer, f. 16-1-1821, † 5-10-1875 i Drengted, fætteren Cornelius Hansen Schmidts 2. hustru – se 1-2)

3-1) Chresten Andersen, f. 6-2-1823 i Lovrup, † ugift 6-8-1919. Havde deltaget i 3-års krigen (Den Slesvigske krig 1848-1850). Drev faderens gård sammen med sin ugifte søster Anne Marie Andersen , f. i Drengsted, † 17-1-1919. Havde tilkøbt jord fra nabogården.

3-2) Anne Marie Andersen, f. i Drengsted, † 17-1-1919 – se 3-1)

3-3) Anne Christine Andersen, 19-3-1825 i Lovrup, † 15-12-1889 i Drengsted, g. 7-6-1856 med Jens Peter Jacobsen, f. 20-3-1825 i Drengsted, † 2-2-1915. Overtog den går, som faderen Jacob Petersen havde købt i 1852. Jacob Petersen, f. 1781 i Tange, † 11-10-1862, g. 28-10-1820 med Bothilde Jensdatter, f. 23-4-1790 i Hovslund/Skyttegård. Han deltog i Napoleons-krigen i 6 år fra 1805.

Børn: Anne Bothilde, f. 1857, Anders, f. 1858, Jacob, f. 1860, Anne Kjerstine, f. 1863, Hans Peter, f. 1865, Bothilde, f. 1867 og Martin, f. 1870.

4-1) Chresten Andersen Olesen, f. 17-6-1829, † 18.4.1882, g. 16-6-1869 med Marie Kristine Bejer, f. 21-7-1843 i Overby, † 3-5-1869. Datter af Peter Hansen Bejer, 20-2-1807 i Kjærbølling, † 20-12-1881, og Mette Chatrine f. Beck, f. 21-10-1805 i Lovrup, † 26-12-1845. De overtog hendes forældres gård under Trøjborg med 5 tdr., 5 sk., 2 fdk, og 1,5 alb. hrtk.

Børn: Peter Bejer, f. 1871, Anne Kjestine, f. 1973, † 1-4-1874, Oluf Mathias, f. 1875, Anne Kjestine, f. 1877 og Mette Chatrine, f. 1879.

4-2) Thomas Andersen Olesen, f. 20-1-1832, † 1-2-1912 i Overby, g. 3-7-1880 med Kjersten Marie Thomsen, f. 1-8-1850 i Lovrup, † 20-5-1940. Datter af Mathias Thomsen, f. 22-9-1825 i Lovrup, † 24-9-1909, og Kirsten Wilhejmdatter, f. 3-11-1818 i Skærbæk, † 21-6-1832. De overtog hendes fødehjem.

Børn: Oluf Olesen, f. ?, Mathias, f. 9-6-1887, og Chresten Andersen, f. 16-11-1888.

4-3) Peter Andersen Olesen, f. 21-9-1835, † 12-4-1923 i Døstrup, ugift. Han overtog sin onkel Christen Lassen Skovs gård, hvis hustru var søster til hans mor. Dertil en del af morfaderes gård, som blev delt mellem de 5 brødre. Begge gårde var fæstet til Haderslevhus.

4-4) Evald Olesen, f. 30-9-1838, † 12-4-1923 i Døstrup, g. 29-10-1873 med Helene Marie Keller, f. 7-9-1841 i Lovrup, † 6-9-1875.

2. ægteskab 27-4-1877med Bothilde Marie Høegh, f. 9-5-1852 i Drengsted, datter af Hans J Høegh og Anne Kjerstine f. Andersdatter i Drengsted. Købte nabogården, en Trøjborggård på 4 tdr., 2 sk., 1 fdk. Frikøbt 27-1-1791 for 633 rdl. Købte senere en gård i Døstrup.

Børn: Oluf Mathisen, f. 26-3-1878, Hans Jacob, f. 14-1-1880, og Helene Eline Marie, f. 27-11-1881.

4-5) Anne Else Olesen, f. 26-3-1843, † 3-7-1928 i Døstrup. Ugift.

3. slægtled

1-1-1) Marie Kjerstine Schmidt, f. 12-5-1850 i Drengsted, † 11-5-1941 i Vollum. 1. ægteskab med Anders Nielsen Andersen, i N. Vollum, † 12-7-1881. 2. ægteskab 19-9-1891 med Nocolaj Westergaard, f. 16-2-1859 i Birkelev, †6-1-1941.

Anders Nielsen Andersen ejede en slesvigsk gård, som efter hans død tilfaldt sønnen efter da gældende slesvigsk arveret. Gården blev drevt af stedfaderen Nocolaj Westergaard. i 1914 byggede denne til ejendommen, men da stedsønnen allerede blev meldt savnet i sommerslaget 1914, blev de på gården indtil deres fælles søn kunne overtage den.

Børn: 1. ægteskab – Chresten Andersen Hansen Andersen, f. 18-8-1888

2. ægteskab – Anders Niels Westergaard, f. 25-7-1892.

1-1-2) Mette Chatrine Schmidt, f. 3-2-1854 i Drengsted, † 20-3-1940 i Døstrup, g. med Peter Schmidt i Vinum, † 21-5-1892. Drev ejendom i Vinum.

Børn: Ellen, f. 1-140-1893.