Artikelindeks

Unge fra Drengsted faldet under 1. Verdenskrig 

1. verdenskrig (1914-1918) krævede mange sønderjyske ofre - ca. 5.300. Vi har specifikt forsøgt at indhente oplysninger om, hvorvidt der også var faldet nogen af de "drengstedboere", som de tyske magthavere automatisk ved fyldte 18 år havde indkaldt som soldat i den preussiske hær i denne vanvittige krig. Det må lige gøres lidt opmærksom på, at der er tale om unge mænd, som på ingen måde kæmpede af fædrelandsfølelse, men alene tvunget af elendig, uansvarlig og egennyttig drift af Danmark og dets folk.

Jeg vidste, at Andreas Petersen, som var indehaver af nabogården, blev såret under denne krig, men om nogen var faldet, havde jeg aldrig hørt om. Gennemgang af arkiver viste ganske dystert, at 5 unge mænd fra Drengsted var faldet - enten direkte eller som følge af sår/kvæstelser. Egentligt overraskende mange fra så lille et samfund. Så det synes mere end fornuftigt, at Jens Mathiesen Andersen stak af til Amerika. Arkiver viser også, at mange andre fulgte det samme valg. Det var jo stort set døden eller Amerika på det tidspunkt. Det kan næppe være nogen tvivl om, at navnlig udvandring fra det sønderjyske område i stort omfang hang sammen med krigen og ikke så meget af fattigdom.

Følgende oplysninger er angivet i: Database over alle faldne sønderjyske soldater i 1. verdenskrig, udarbejdet af Museum Sønderjylland, Sønderborg Slot. I databasen finder man 5 personer med tilknytning til Drengsted.

__________________________________________________________________________________________________

1. Hans Christian Konstmann, født d. 18/8-1888 i Borg. Var landmand i Drengsted og faldt d. 25/10-1914 i kamp ved Mangelaare, Belgien, med rang som "wehrmann". 

_____________________________________________________________________________________________


2. Laust Brodersen Stavener
 var født i Drengsted i 21/9-1888 og boede i Lovrup da han faldt. Han var søn af Gårdmand i Drengsted Lorentz Peter Stavener og hustru Anne Thomine Hansen.

Han var Fuselier og faldt i Bagny i Frankrig d. 9/9-1914. 
Mindetavle i Døstrup kirke og i Braine samt Marselisborg Mindepark, Århus. 

Mindetavlen i Marselisborg Mindepark (2015):

_____________________________________________________________________________________________

Birgit (f. Knudsen) og Jes Günther Birgit har pr. mail 04-11-2019 (læs mere)af  sendt korrektioner til forløbet med Steffen Johannes Knudsens død.  

 

3. Steffen Johannsen Knudsen var født i Drengsted 29/11-1895 og havde bopæl i Avnbøl, Ullerup sogn da han døde. Han var søn af Skræder Knud Johannsen Knudsen og hustru Sine Christensen i Drengsted.

Han var Gefreiter i infanteriet og faldt i Miramount-Somme d. 4/2-1917. Ifølge mindesten på Døstrup kirkegård døde han i England, hvilket også fremgår af mindetavlen i Marselisborg Mindepark, se foto af tavlen nedenfor.

Mindetavle i Døstrup kirke og Braine samt i Marselisborg Mindepark, Århus. 

Mindetavlen i Marselisborg Mindepark (2015):

_____________________________________________________________________________________________

  

4. Hans Peter Petersen var født i Drengsted d. 6/5-1896 og havde bopæl i Drengsted da han døde. Han var søn af gårdmand i Drengsted Peter Lorenzen Jensen Petersen og hustru Hedevig Hansine Gertrud CarstensenHan var storebror til Andreas Andersen Pedersen, der i 1921 overtog kommunens største gård på Drengstedvej 15, Matr. nr. 13 efter sine forældre.

Han var musketier i infanteriet og faldt i Frankrig ved Cerny-en-Laonnois d. 20/4-1917. 
Mindetavle i Døstrup kirke og Braine.

Andreas Andersen Pedersen var også selv tvangsindkaldt som tysk værnepligtig og blev skudsåret. Han bar den ud-opererede kugle i pungen.

_____________________________________________________________________________________________


5. Johann Buchsenschues 
var født i Benz, Bergen Rügen i 1887 og havde bopæl i Drengsted da han døde.
Han var Landstürmmann i infanteriet og faldt i Frankrig, hvor han senere døde på feltlazaret 32 d. 11/5-1917.

Ifølge mindetavle i Døstrup faldt han i Yser.

Mindetavle i Døstrup kirke, og mindetavle i Braine.