Kilde: Viborg Stift Folkeblad den 13-3-2020

genforening  på 5 min   3

 

Slesvigske Krig blev udkæmpet mellem på den ene side Preussen og Østrig og på den anden Danmark i tiden
fra 1. februar - 20. juli 1864. 
Krigen førte til, at Danmark måtte afstå hertugdømmerne Holsten, Lauenborg
og Slesvig (bla. den nordlige del / nu Sønderjylland)

 Før

Hertugdømmerne'

 

Krigens forloeb 1864

Efter

 Kort 2

Grænsedragning efter 1. verdenskrig ved genforeningen 1920

Sønderjylland 1920 genforening

 

Stødte på denne artikel i Jyllandsposten og lige egnet til noget af egnshistorien.

 

timmerby sine

 Fra "Kongeåstien" - søg på: kongeaastien.dk/da/content/den-kongerigske-enklave