I Cornelius Schmidts udklipsbog er artiklen om biskop Gabriel Kochs forfædre fundet. Artiklen er skrevert af Cornelius Schmidt, som på det tidspunkt var formand for Historisk Samfund i Tønder amt. Desværre har han glemt også at gemme datoen for artiklen.

Umiddelbart vil flere nok synes at være uden betydning for vort lille samfund Drengsted, men det har den nu, da provst Gabriel Koch, Døstrup kirke, der omtales som en meget driftig mand, foranledigede opførsel af 4 nye skoler i Døstrup sogn - bl.a. i 1847 "et sted" i Drengsted. Så derfor.

 Biskop Gabriel Kochs aner