Artikelindeks

 

Forleden, den 5. juni 2015, læste jeg en kronik i Jyllandsposten om grundlovens tilblivelse og genvordigheder forfattet af højesteretsdommer Jens Peter Christensen. Og selvfølgeligt fattede kroniken særlig interesse, da den - som det fremgår af side 2 - vedrørte Sønderjylland, som pludseligt bankede på efter genforeningen i 1920 for at blive optaget i det danske samfund igen. Det krævede en grundlovsændring, som blev stemt igennem på et hængende hår. Således var det ikke alle, som syntes at Sønderjylland havde særlig samfundsmæssig betydning for "hovedlandet".

Det har fået mig til at tænke over, hvorvidt Sønderjylland i stedet kunne være endt som et selvstændigt land med muligheder for skattely, som med en sådan kriminel virksomhed kunne have hævet "landet" på niveau med f.eks. Schweiz, Liechtenstein m.fl.

I det mindste ville grænsehandel for området ikke bekommet særlig interessant.