Artikelindeks

Trøjborg Gods

Trøjborg Gods med slotsruin ligger i nærheden af Bredebro, ca.12 km nordvest for Tønder.

Trøjborg slotsruin

Navnet Trøjborg stammer fra det græske Troja. Den oprindelige borg blev opført i første halvdel af 1300-tallet og bestod af et stort muret tårn omgivet af voldgrave. Borgen omtales første gang i 1347 i et brev fra hertug Valdemar af Sønderjylland. I 1579 mageskiftede1) kronen Trøjborg til Peter Rantzau (1535-1602), der lod opføre et firefløjet renæssanceslot. Da Rantzau-slægten uddøde i 1658 kom slottet i familien Buchwalds eje, men slottet forfaldt langsomt.

I 1851 overtog den velhavende bonde Knud L. Knudsen (1806-1866) borgen efter amtmand J.F. de Neergaard med den tilhørende avlsgård Visby Hedegård og tilhørende fæstegods. I den nationalt spændte periode tilbød han at staten kunne overtage bygningerne, hvis man ville indrette et dansk seminarium på stedet. Det ville staten dog ikke, hvorefter Knud Knudsen i 1854 lod størstedelen af bygningerne nedrive.

Slottet står som ruin, med kældre, indre gård samt den søndre ydermur bevaret. Ladegården, nu under navnet Trøjborg Hovedgård, drives stadig som landbrug.

 

 

1) Til bøndergårde er regnet gårde med 50-600 Thlr. N. (ca. 1-12 tdr. hartkorn).

2) At mageskifte er at bytte fast ejendom eller dele heraf.

Forkortelser:
Ejdsk: Ejendomsskyld. Den samlede vurderingssum ved ansættelse til ejendomsskyld. Ejendomsskylden er angivet i 1000 kr.
Jordv.: Jordværdi angivet i 1000 kr.
N. = Grundskat-Nettoudbytte (en i 1870-erne indført bonitering af jorden).
Thlr. = Thaler (hvori Grundskat-Nettoudbyttet angives; 50 Thlr. N. = ca. 1 Td. Hartkorn).

Ejerrække

 • (      -1355) Johan Limbek
 • (1355-1404) Henneke Limbek
 • (1404-1407) Claus Limbek
 • (1407)        Kronen
 • (1407-1536) Ribe bispestol  
 • (1536-1579) Kronen
 • (1579-1602) Peter Rantzau
 • (1602-1604) Boet efter Peter Rantzau
 • (1604-1616) Godske Rantzau
 • (1616-1650) Anna Blome, gift Rantzau
 • (1630-1658) Daniel Rantzau
 • (1658-1673) Mette Sehested, gift Rantzau
 • (1673-      ) Hans Adolf von Buchwald
 • (1673-1687) Margrethe Hedevig Sehested, gift von Ahlefeldt
 • (      -1695) Anna Dorothea Sehested, gift von Buchwald
 • (1695-1697) Arvinger efter Daniel Dietrich
 • (1695-1739) Otto Friedrich von Buchwald
 • (1739-1761) Frederik von Buchwald
 • (1761-1771) Chr. Frederik Moltke
 • (1771-1776) Ida Hedevig von Buchwald, gift 1) Moltke 2) von Plessen
 • (1776-1777) Nicolai Benzen
 • (1776-1777) Gerhard Holst
 • (1777-1829) Bendix Holst
 • (1829-1830) Margrethe Elisabeth Langheim, gift Holst
 • (1830-1849) Johan Ferdinand de Neergaard
 • (1849-1851) Charlotte Louise de Neergaard
 • (1851-1863) Knud Lausten Knudsen
 • (1863-1906) Hans Ågesen Knudsen
 • (1906-1927) Boy Høyer
 • (1927-1951) Statens Jordlovsudsalg
 • (1951-1962) H. Hinrichsen
 • (1962-      ) A/S Chr. Olsen, Frøavl og Frøhandel
 • (1992-      ) Søren Degn Clausen