Artikelindeks

Jens Dixens Familiehistorie

Jens Jensen Dixen blev født den 24-6-1900 i Rudbøl og døbt den 24-5-1900 i Højer kirke, som søn af Alexander Dixen i Møgeltønder og Caroline Hansine, f. Hansen.

Jensine Andrea Hansen blev født den 7-7-1896 og døbt den 8-8-1896 som datter af arbejdsmand Hans Christian Hansen og hustru Juliane Marie f. Christensen i Skast.

De fik 3 børn - Jenny (1928), Alexander (1931) og Kaj (1935). Ud over bestod familien af 2 andre børn - Anne (1918-1968), som Jensine havde fået før ægteskabet, og et plejebarn fra Hamborg - Ester Christine Hansen (1917-1942). Anne blev gift med Evald Thomsen og bosatte sig i Øster Højst. Ester forblev ugift og døde i Drengsted. Jenny blev gift med Jens Mejdahl og flyttede til Esbjerg, mens Kaj blev gift med Karen Christensen og bosatte sig i Tvis ved Holstebro. Han uddannede sig som diakon. Alexander blev gift med Ragnhild Rasmussen Hviid, som var den sidste lærer ved Drengsted Skole. De boede i lærerboligen frem til det tidspunkt, hvor de overtog slægsgården.

Alexander har hele tiden været ved landbruget. Han kom ud at tjene, da han var 14 år gammel på en gård (Drengstedvej 15) drevet og ejet af Andreas Petersen, og derpå fulgte flere andre steder i byen. På et tidspunkt kom han, ved min far Rikard Hansens forslag, til Vellerup og blev landbrugshjælper hos min onkel Jens Lautrup, som var gift med min mors halvsøster - Ingeline. Her var han i 5 år.

I 1968 overtog Ragnhild og Alexander fødegården og opkøbte herefter yderligere 12,2 ha. jord således, at landbrugsarealet samlet blev 20,2 ha. Et par år senere byggede de nyt stuehus vest for ejendommen og renoverede stalden. Senere blev det gamle stuehus revet ned og i stedet opført maskinhus.

Jens Jensen Dixen døde i hjemmet den 2-2-1970. Jensine flyttede over i den gamle lærerbolig og boede der til sin død 28-3-1978.