Artikelindeks

  

Ejer

Ragnhild og Hans Alexander Dixen

Areal

20,2 ha.

Køb

1968 købte Ragnhild og Alexander Dixen ejendommen af Jens Dixen.

Areal dengang ca. 8 ha.

I forbindelse med ejendomshandelen blev opkøbt 12,2 ha., så arealet nu er 20,2 ha.

Opkøbet er fordelt således:

 

  • 3 ha fra Boy Schmidts gård
  • 2,5 ha fra Jens Peter Andersens gård
  • 2,2 fra Niels Åblings gård
  • 1,6 fra Chresten Jacobsens gård
  • 2,9 ha fra Søren Jensens gård.

Opkøbet foregik i forbindelse med jordfordeling i 1968.

2004: Solgt 7,9 ha. til Michael og Cornelius Schmidt. Areal 2004 12,30 ha.

Udvikling

1970 byggedes nyt stuehus. Samme år blev den gamle stald ombygget og Udvidet.

1976 blev det gamle stuehus nedrevet. I stedet for blev bygget et maskinhus.

1976 blev stuehuset udvidet med 35 m2.

Oplysning

Ejendommen blev så vidt vides bygget mellem 1890 og 1900 af Anton Pedersen, som var ansat ved statsbanerne.

Huset bestod dengang af et stuehus, hvor der i den vestre ende var bygget en lille stald med plads
til 2 køer og 2 kalve, samt en lille lo, hvor man kunne tærske med plejl.

Ca. 1925 blev bygget en ny stald med plads til 6 køer, 4 kalve, 3 svinestier og 2 heste.
Der var desuden en lade med gennemkørsel.

1928 forpagtede Anton Pedersen ejendommen ud til Jensine og Jens Dixen, som kom fra Nørrehus, Ballum.

Ejendommens areal var dengang ca. 7 ha. Jens Dixen havde ejendommen forpagtet til den 1. april 1939, hvor han købte den.

Familie

Jens Dixen og Jensine fik 5 børn.

Esther Hansen, som var et plejebarn født i Hamborg den 28.12.1917. Død i Drengsted den 7. februar 1942.

Anna født i Skast 21. juni 1918. Gift med Evald Thomsen. Bosat i Øster Højst indtil sin død de 15. juni 1968.

Jenny født i Drengsted den 25. 12 1928. Gift med Jens Mejdahl. Bosat i Esbjerg til sin død den 2. oktober 1990.

Alexander født i Drengsted 12. maj 1931. Gift med Ragnhild, der er læreruddannet.
Hun har virket på Døstrup skole fra 1. august 1962 til 1. februar 2000. Bor på ejendommen.

Kaj født i Drengsted den 2. marts 1935. Gift med Karen Christensen. Bor i Tvis ved Holstebro.

Jens Dixen døde 2. februar 1970. Efter hans død flyttede Jensine Dixen over i den Gamle Skole, hvor hun boede til sin død den 28. marts 1978.

Alexander Dixen blev gift med Ragnhild og i ægteskabet er der 3 børn:Jens født den 28.06.1962.
Uddannet speditør, arbejder i Odense. Bor i Munkebo sammen med Vivi Rasmussen.

Solvejg født den 11.01.1964. uddannet socialpædagog. Bor og arbejder i Tønder.

Annette født den 15.01.1970. Uddannet sygeplejerske.
Arbejder på Esbjerg sygehus. Gift med Therkel Hansen og bor i Obbekær. De har 2 børn.